4 razloga zašto u 2023. godini treba prihvatiti pristup zapošljavanja zasnovan na veštinama

Autor teksta: Andrew Nelesen — preuzeto sa shl.com bloga

Ključ za stvaranje agilnih sistema zapošljavanja koji su zasnovani na dokazima je pristup zapošljavanju na osnovu veština.

Zapošljavanje zasnovano na veštinama

Nedavno sam imao privilegiju da vodim nekoliko razgovora za okruglim stolom sa liderima za akviziciju talenata iz nekih od finansijski najuspešnijih organizacija kao što su Mastercard, Nationwide, Honeywell, Sutherland, PayPal itd. Bilo je uzbudljivo deliti najbolje prakse i mnoge uspehe (i neke neuspehe) koji su doveli do značajnog rasta i zrelosti u akviziciji talenata (Talent Aquisition) u nekim od najcenjenijih0 HR timova na svetu. Ovi razgovori ispunili su me energijom, i pored toga bio sam sigurniji nego ikad da je ključ za stvaranje agilnih sistema zapošljavanja pristup zasnovan na veštinama. Postoje 4 ključna razloga zašto su veštine budućnost zapošljavanja:

  • Promene na tržištu rada
  • Rastući potencijal zaposlenih
  • Moć diverziteta, jednakosti i inkluzije u timovima
  • Ključna uloga podataka o talentima 

Promene na tržištu rada

Poslovi se menjaju brže nego ikada. Svedoci smo revolucionarnog napretka veštačke inteligencije (AI) i automatizacije koji dramatično utiču na to kako se poslovi obavljaju. Crowdsourcing i honorarni poslovi menjaju način na koji radimo. Fleksibilan i hibridan rad i rad na daljinu su za milione zaposlenih značajno promenili kada i gde rade. Ove monumentalne promene u samoj prirodi posla dramatično su izmenile koje veštine omogućavaju zaposlenima da prežive i napreduju. Lideri u oblasti akvizicije talenata koriste ovo kao priliku da izgrade snažnija partnerstva sa internim poslovnim stejkholderima, s naporom da se razumeju i dokumentuju nove veštine koje će omogućiti poslovni uspeh u digitalnom dobu. Dakle, osvežite zastarele opise poslova i, što je još važnije, usidrite i strukturirajte svoje razgovore sa internim stejkholderima o novim profilima veština koje će biti potrebne kako se posao razvija.

Rastući potencijal zaposlenih

Kako budućnost rada postaje sve nestabilnija i stalno se menja, procena kandidata na osnovu uskih zahteva koji su specifični za neku poziciju postaje manje korisna. Iako su specifično znanje, iskustvo ili ključne veštine stvari koje omogućavaju novim zaposlenima da brzo dostignu uspeh, takođe su potrebni kvaliteti koji omogućavaju pojedincima da napreduju u poslovnom okruženju koje se brzo menja. Veštine kao što su prilagodljivost, otpornost, potencijal za učenje i fleksibilnost su ključne! 

Dobra vest je da kandidati stalno traže prilike da u punoj meri iskažu svoje veštine i interesovanja, a motivišu ih organizacije koje aktivno učestvuju u njihovom razvoju. Na osnovu podataka kompanije Qualtrics, ljudi koji traže posao spremni su da se odreknu i do 12% svoje plate u zamenu za mogućnosti rasta i razvoja. Model zapošljavanja zasnovan na veštinama omogućava vam da procenite veštine koje govore o spremnosti kandidata da bude uspešan danas, ali i da uvidite potencijal za neizvesno sutra.

Moć diverziteta, jednakosti i inkluzije u timovima

S obzirom na to da je tržište talenata tako konkurentno, a budućnost rada tako neizvesna, potreba za prihvatanjem i angažovanjem novih talenata nikada nije bila veća. Istraživanja pokazuju da zaposleni iz različitih sredina i perspektiva doprinose inovacijama, novim perspektivama, misaonim procesima i rešavanju problema. Kada osmišljavamo strategije zapošljavanja, naš cilj bi trebalo da bude manji naglasak i prioritet na obrazovanje i kvalifikacije u CV-u jer imaju tendenciju da jednostavno učvrste već postojeće odluke o zapošljavanju koje su status quo. Ako je cilj da angažujemo nove i različite grupe talenata, moramo da izolujemo kriterijume za zapošljavanje koji nam pomažu da identifikujemo najbolje kandidate. A veštine pružaju mnogo bolji, inkluzivniji i pravedniji način da se identifikuju dobri talenti sa različitim poreklom i iskustvom.

Ključna uloga podataka o talentima

Moji razgovori za okruglim stolom podsetili su me na važnost unapređenja uloge akvizicije talenata sa uvidima i analitikom zasnovanom na podacima. „Obavljajte Talent Acquisition funkciju tako da vašeg direktora finansija učinite ponosnim“ prokomentarisao je jedan od lidera u panelu. 

U SHL-u smo otkrili da su informacije o veštinama jedna od najkorisnijih i najmoćnijih podataka koje možete prikupiti u današnjem okruženju. Organizacije grade „centre veština“ koji uključuju tehnologiju, upravljanje i podatke o veštinama, kako bi osnažile strateške odluke i podstakle mobilnost i agilnost. Nažalost, samo 33% kompanija ima jedan izvor podataka o veštinama u celoj kompaniji, ali 70% rukovodilaca kaže da je analiza talenata glavni prioritet.

Iako se procene talenata već dugo koriste za povećanje efikasnosti zapošljavanja i podsticanje zapošljavanja kvalitetnih kandidata, one sada služe kao ključno sredstvo kako bi u organizaciji postojale one veštine koje su neophodne za ubrzavanje digitalne transformacije. Uskladite objektivne procene zasnovane na podacima sa vašim kritičnim veštinama budućnosti, otkrijte one skrivene dragulje sa veštinama i potencijalom da napreduju u vašem promenljivom poslovnom okruženju, konačno napredujte ka važnim ciljevima u domenu diverziteta i inkluzije i izgradite skup podataka o veštinama talenata da biste kreirali trajnu konkurentsku prednost. Kao što je rekao jedan od mojih pronicljivih panelista na okruglom stolu na kraju naše sesije – „živimo u svetu veština, na nama je da se prilagodimo“.

Udružite se sa SHL-om u vašoj strategiji za masovno zapošljavanje da biste identifikovali kandidate koji najbolje odgovaraju savršenoj ravnoteži veština kako bi bili spremni za uloge danas i imali potencijala za budućnost.