5 načina da podržimo žene u poslovnom okruženju, kako bismo osigurali uspešniju budućnost

Dan žena, osmi mart, posvećen je ženama i njihovoj borbi za ljudska prava – socijalnu, ekonomsku i političku ravnopravnost između muškaraca i žena. Iako su žene postigle razne uspehe i u modernom svetu naizgled ostvarile ravnopravnost sa muškarcima, realnost je ipak malo drugačija.

Na primer, termin “Stakleni plafon” (Glass ceiling) označava nemogućnost ili teškoću žena i drugih manjina da stignu na rukovodeće pozicije, uprkos svojim kvalifikacijama i dostignućima. Žene na radnom mestu često nisu tretirane jednako kao njihove muške kolege ili moraju da se mnogo više trude kako bi se “dokazale”. 

McKinsey studija o ženama poslu, pokazuje da samo 27% rukovodećih pozicija zauzimaju žene, a i u Srbiji je statistika slična. Pored ovoga, svaka četvrta žena ozbiljno razmišlja o napuštanju posla zbog nagomilanog stresa usled poslovnih i privatnih obaveza. 

Na koji način možemo da ohrabrimo i podržimo žene u poslovnom okruženju i osiguramo jednaka prava, jednak tretman i jednaku šansu za uspeh na poslu?

Pročitajte 5 saveta kako možemo da više podržimo žene u radnom okruženju koje je pripremila Kristina Iniguez, nekadašnja direktorka za brend, PR i eksterne komunikacije u SHL-u (preuzeto sa SHL.com).

#1—Unapređujte žene i verujte u njihove sposobnosti

Rezultati McKinsey istraživanja pokazuju da žene često moraju da rade duplo više i da budu više obrazovane, kako bi bile na istim liderskim pozicijama kao njihove muške kolege, a kada zauzmu te pozicije, od njih se traži da nastave da se dokazuju svojim kolegama. Ovo ponašanje se može pripisati pristrasnosti (bilo svesne ili ne) da žene nisu jednako sposobne za liderske uloge. Decenije istraživanja su pokazale da su žene jednako sposobne da se uspešno nose sa izazovima liderstva.

Činjenica je da žene postižu neverovatne rezultate na poslu. To se pokazuje u stvarnom životu, a potvrđeno je i brojnim istraživanjima. Ono što nam je potrebno da podstaknemo njihov uspeh je promena u stavovima. Ohrabrujem lidere da ispitaju svoje lične predrasude. Pošto su muškarci i dalje donosioci odluka za većinu pozicija u rukovodstvu, njihova samosvest i savezništvo sa koleginicama i članicama tima su kritični uslov za povećanje našeg kolektivnog poverenja u ono što svi znamo da je istinito.

#2—Ponudite fleksibilno radno okruženje

Žene su moćne i sposobne da upravljaju velikim brojem obaveza odjednom, ali najčešće moraju da daju prioritet svojim porodičnim obavezama iznad radnih zahteva. Dakle, kada se od njih traži da biraju između rešavanja hitnih potreba dece, ili drugih izdržavanih lica, ili posla sa punim radnim vremenom – one će najčešće izabrati svoju porodicu i uklopiti se u posao, na uštrb svog ličnog vremena ili dobrobiti.

Organizacije koje nude veću fleksibilnost na radnom mestu imaju veće šanse da zadrže svoje žene zaposlene, a to je posebno očigledno nakon pandemije. Podstičem menadžere i lidere da razmišljaju dalje od „radnih sati“ i da se fokusiraju na „rezultate“. Možda ćete uvideti da će vaš posao doživeti rast kada se fokusirate na rezultate, dok svojim zaposlenima nudite fleksibilnost da se brinu i o svojim porodicama.

#3—Stvarajte ravnopravna partnerstva kod kuće

Sigurno smo videli veliku promenu u kulturi u poslednjih nekoliko decenija, gde su muškarci i žene stvorili ravnopravnija partnerstva kod kuće. Ovo je nešto što treba pozdraviti, ali imamo još mnogo posla. Istraživanja u različitim kulturama pokazuju da zaposlene žene nastavljaju da obavljaju nesrazmerno veliki broj poslova u kući i oko čuvanju dece.

Došlo je vreme da se njihovi partneri pokažu i razviju kada je reč o partnerstvu kod kuće. Naizmenično pripremajte večeru, čistite i podučavajte vašu decu matematici. Smanjivanje pritiska na žene kod kuće obezbediće im više kapaciteta za karijere, što će, kao što znamo, takođe koristiti svima nama.

#4—Stvorite zajednicu žena koje podržavaju žene

Sada više nego ikada, došlo je vreme da žene podržavaju i ohrabruju jedna drugu na radnom mestu. Ja lično imam zadovoljstvo da radim sa nekim od najneverovatnijih žena! Možemo da stvorimo prostor na radnom mestu  gde se čuju naši glasovi i ideje. Možemo ohrabriti jedne druge da nastave dalje i ponuditi saosećajnost kada je opterećenje preteško ili se oseća da se kultura ne kreće dovoljno brzo. Ponudite mentorstvo ženama mlađim od vas i potražite žene mentorke u vašoj kompaniji. Žene su moćne kada rade zajedno, a trenutno smo potrebne jedna drugoj.

#5—Uključite žene u svoju strategiju upravljanja talentima

Jednostavno rečeno, žene bi trebalo da budu u prvom planu pri osmišljavanju strategije za talente koja bi mogla da se suoči sa izazovima i prilikama koje su ostavili efekti pandemije. Korišćenje korisnih alata koji će vam pomoći da mobilišete svoje ljude može otvoriti vrata kandidatima koje možda ranije niste razmatrali. Rešenja kao što je SHL alat Mobilize pružaju uvid u ljude širom vaše organizacije i pomažu vam da razumete njihov trenutni skup veština, kao i njihov potencijal. Ovaj proaktivni način razmišljanja je ključ za razvijanje raznovrsne i inkluzivne postavke lidera.