5 razloga za izgradnju organizacije zasnovane na veštinama

Autor ovog teksta je Matt Kirk i tekst je preuzet i preveden sa bloga shl.com

Šta zapošljavanje i razvoj zasnovan na  veštinama donose organizaciji? Sagledaćemo 5 ključnih razloga zašto organizacije koriste pristup zasnovan na veštinama.

Šta su organizacije zasnovane na veštinama?

Organizacija zasnovana na veštinama je ona koja stavlja snažan naglasak na identifikaciju, razvoj i korišćenje veština i sposobnosti svojih zaposlenih. U organizaciji zasnovanoj na veštinama, fokus je na sposobnostima i kompetencijama pojedinaca umesto na iskustvu, tradicionalnim poslovnim ulogama ili hijerarhijskim strukturama.

Ovaj pristup ima za cilj da maksimalno iskoristi potencijal zaposlenih i uskladi njihove veštine sa ciljevima i potrebama organizacije. Usvajanjem pristupa zasnovanog na veštinama, organizacija teži da stvori prilagodljivije, efikasnije i inovativnije radno okruženje koje može uspešno da se nosi sa izazovima brzo promenljivog poslovnog okruženja.

5 razloga za izgradnju organizacije zasnovane na veštinama

Postoji nekoliko razloga zbog kojih bi organizacije trebalo da razmotre prelazak na pristup zasnovan na veštinama, a neki od njih su:

1. Regrutacija kvalifikovanih kandidata i zapošljavanje na osnovu veština

U eri kada vlada nedostatak talenat a, fokusiranje na specifične veštine potrebne za uspeh na određenim pozicijama, može omogućiti organizacijama da efikasnije privuku i angažuju stručni kadar. Ovaj pristup može da poveća baze talenata, pojednostavi proces regrutacije i poboljša kvalitet zapošljavanja.

Kompanije koje zapošljavaju na osnovu veština, povećavaju svoju bazu osposobljenog kadra čak 9,4 puta. (izvor: LinkedIn)

2. Povećano angažovanje zaposlenih

Kroz lični i profesionalni razvoj, veća je verovatnoća da će zaposleni biti angažovaniji kada vide da njihove organizacije ulažu u razvoj njihovih veština. Kultura zasnovana na veštinama podstiče posvećenost kontinuiranom učenju – doprinoseći zadovoljstvu zaposlenih i njihovom zadržavanju.

Kompanije imaju 98% veće šanse da zadrže kvalitetne zaposlene ako usvoje pristup zasnovan na veštinama. (izvor: Deloitte)

3. Efikasno upravljanje talentima i optimalno uključivanje zaposlenih

Pristup zasnovan na veštinama omogućava organizacijama da identifikuju i iskoriste specifične veštine potrebne za zadatke ili projekte. To dovodi do bolje raspodele resursa, smanjenja jaza u veštinama i poboljšanju ukupne  efikasnosti njenih zaposlenih.

Kompanije imaju 107% veće šanse da efikasno rasporede najpogodnije kandidate za raspoložive pozicije ako usvoje pristup zasnovan na veštinama. (izvor: Deloitte)

4. Smanjenje troškova i optimizacija resursa

Prilikom revizije talenata zasnovanih na veštinama pojedinaca i timova, organizacije mogu da optimizuju svoje zaposlene, smanjujući troškove u vezi sa za zapošljavanjem, obukom i zadržavanjme zaposlenih koji možda ne poseduju potrebne veštine da bi preduzeće napredovalo. 

Kompanije koje usvoje pristup zasnovan na veštinama imaju  63% veće šanse da ostvarerezultate u poređenju sa onima koje to ne čine. (izvor: Deloitte)

5. Prilagodljivost i agilnost u brzim promenama

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju – tehnologija, tržišni uslovi i preferencije potrošača brzo se menjaju. Organizacija zasnovana na veštinama može da se prilagodi ovim promenama fokusirajući se na razvoj i korišćenje relevantnih veština.

Organizacije sa pristupom zasnovanim na veštinama imaju 57% veće šanse da predvide promene i efikasno na njih odgovore. (Izvor: Deloitte)
Ukoliko vas zanima još razloga za izgradnju organizacije zasnovane na veštinama, pogledajte naše korisno objašnjenje koje vam može pomoći da se izborite za veštine u svojoj organizaciji i prenesete prednosti pristupa zasnovanog na veštinama ostatku vaše organizacije.