Industrija 4.0: Revolucija ili Evolucija u radnom okruženju?

U digitalnom i automatizovanom poslovnom okruženju koje je donela četvrta idustrijska revolucija određene veštine i kompetencije postale su neophodne. Koje su to veštine koje će biti od najvećeg značaja ovog doba i koji pravac razmišljanja može da obezbedi napredak biznisa?

“Nepismeni u 21. veku neće biti oni koji ne umeju da čitaju i pišu, već oni koji ne umeju da uče, odviknu se i nauče ponovo.”

Alvin Tofler – američki futurista, pisac i konsultant

Četvrta industrijska revolucija je promenila ne samo poslovni svet, nego i sve sfere života. Internet je doveo do prevazilaženja tradicionalnih trgovinskih prepreka i učinio nove modele partnerstva mogućim. U kompanijama današnjice, koje su multikulturalne i u kojima je prisutno pet generacija zaposlenih, diverzitet na radnom mestu ima sasvim drugo značenje. Čak je i sama priroda posla promenjena pojavom tzv. “ekonomije tezge” (gig economy), porastom “mikrorada” i sve većim oslanjanjem na samostalne preduzetnike.

Industrijska revolucija 4.0 zahteva i menadžment ljudskih resursa 4.0. Karakteristike modernog doba podrazumevaju pristup koji osnažuje kadrove i korišćenje najmodernije tehnologije da bi se poboljšalo iskustvo zaposlenih i povećala produktivnost. Osnovu za ovaj HR 4.0 predstavlja talent analytics, što prema LinkedIn izveštaju o globalnim trendovima iz 2020. godine predstavlja jedan od četiri najvažnija trenda u budućnosti regrutacije i menadžmenta ljudskih resursa. Talent analytics omogućava organizacijama da sagledaju postojeće zaposlene ali i kandidate, utvde njihove kompetencije i sposobnosti, njihove jake strane ali i oblasti gde ima potencijala za razvoj. Kao veoma značajan i savremen metod u poslovanju, pokazala se pogotovo tokom pandemije kada je omogućila menadžerima da dobiju brze i precizne odgovore na važna pitanja vezana za zaposlene i tako donesu informisane odluke.

Ovaj pristup već nam je veoma značajan i zbog toga što upravo upotrebom talent analytics možemo da dobijemo odgovore na neka od pitanja koja su nam važna kako bismo razumeli potrebe organizacija koje imaju veliki uticaj na njihov poslovni uspeh u budućnosti. Kao posebno važna za analiziranje tu se izdvajaju pitanja o tome koja su to znanja, veštine i kompetencije koje će kadrovima biti potrebne da bi efikasno obavljali svoje poslove u budućnosti.

Ipak, možda najznačajnije pitanje koje organizacije imaju u vezi sa budućnošću biznisa jeste: šta je to što treba da prestanu, nastave i počnu da rade, kako bi ostale prisutne i izbegle krizu talenata?

Rezultati istaživanja na ovu temu pokazuju da budućnost poslovanja istovremeno karakteriše malo, ali i mnogo promena. To znači da ona neće biti drastično drugačija, već da nas u njoj pre čeka promena fokusa i tačke gledišta.

SHL je analizom veština za koje se pokazalo da dovode do poslovnog uspeha i veština koje su prisutne na tržištu rada dobio jedinstven uvid u polja u kojima postoji raskorak između ponude i tražnje. Uz pomoć ovih podataka identifikovane su 4 ključne gupe veština koje će biti od ogromnog značaja u sledećoj deceniji:

  1. učenje, kreativnost i inovacija
  2. prilagodljivost i fleksibilnost
  3. saradnja i komunikacija i
  4. komercijalno razmišljanje i poslovna oštroumnost

Istraživanja međutim pokazuju opadajući trend u pogledu upravo ovih veština i kompetencija. Zato je važno prilagoditi i uskladiti procese selekcije i razvoja kadrova sa potrebama uspešnog poslovanja koje diktira novo doba.

Takođe je bitno pomenuti da nije dovoljan samo fokus na trendove koji se tiču veština i kompetencija. Važno je da pored toga kompanije obrate pažnju na ponudu veština, kako bi mogle na vreme da osmisle strategiju i upotrebe odgovarajuće korektivne akcije, ukoliko je to potrebno. U ovome je od velike koristi primenjivanje univerzalnog okvira kompetencija na osnovu organizacije, koji će omogućiti procenu veština zaposlenih i njihove spremnost da prihvate izazove koje budućnost donosi, kao i praćenje ovih zaposlenih tokom celog životnog ciklusa zaposlenog. SHL metodologija koja se bazira na poslovnim ishodima i naučno je potkovana ovde ima veliku primenu u konstruisanju strategije za privlačenje talenata time što će obezbediti precizne podatke za donošenje poslovnih odluka koje se zasnivaju na dokazima – talent analytics.

Više o ovoj temi biće predstavljeno 05. jula 2021. na webinaru SHL insights: How to make and achieve better people decisions in business