Kako izbeći najčešće greške kod motivisanja ljudi

Potencijali u domenu motivacije podložni su promenama — nekada smo nečime više motivisani, nekada manje, ali to ne znači da je motivaciju jednostavno menjati.

Uticanje na motivaciju vaših zaposlenih je zapravo veoma kompleksan i zahtevan zadatak, pogotovo ukoliko nemate dovoljno podataka o strukturi njihove motivacije. Kada se vodite samo onim što vidite na površini,  njihovim ponašanjima i performansom, ili svojim pretpostavkama, rizikujete da demotivišete ljude, umesto da ih motivišete.

U ovom testu razmatramo situacije u kojima se ovo može desiti, a u nastavku objašnjavamo zašto do ovakvih grešaka može doći.

Najčešće greške kod motivisanja ljudi

Za uspešno upravljanje talentima neophodno je dobro upoznati motivaciju vaših zaposlenih i prilagoditi se njihovim specifičnim potrebama i željama. O načinu na koji možete meriti motivaciju, kako biste identifikovali šta motiviše vaše zaposlene, pisali smo u ovom tekstu, ali pored neznanja, greške se kod upravljanja motivacijom mogu javiti iz brojnih drugih razloga.

Evo kako ih možete izbeći:

1. Ne vodite se pretpostavkama. Pretpostavke su često neprijatelj kada je u pitanju rad sa ljudima. Forbes ističe čak 20 štetnih pretpostavki koji menadžeri imaju o svojim zaposlenima, ali naglašavaju da je pravi recept za katastrofu ukoliko pretpostavite da su svi vaši zaposleni baš kao vi. Umesto toga, upoznajte individualne motivatore ljudi i nemojte postupati “zdravorazumski” ukoliko nemate podatke na kojima bazirate takve odluke.

2. Razgovarajte sa zaposlenima. Pored različitih alata i merenja, komunikacija je ključna za razumevanje potreba i briga vašeg tima. Kako Kristi Busija piše za Forbes, izbegavajte zamku da „menadžer zna sve”. Umesto toga, redovno pitajte zaposlene šta ih motiviše, sa kojim izazovima se suočavaju i kako možete podržati njihov uspeh. 

3. Bavite se motivacijom redovno. Motivaciju ne možete razviti, promeniti ili na nju uticati preko noći, a vaši programi i inicijative zahtevaju stalno prilagođavanje. Ovo ne samo da će osigurati da ste u toku sa ovom stalno promenljivom kategorijom, već možete pratiti rezultate i poboljšanja u radu zaposlenih. Motivacija ne dovodi samo do boljeg učinka, već i do razvoja veština, novih saznanja i unapređenje kompetencija. Adekvatnim motivisanjem efikasnije ćete podstaći zaposlene na razvoj kompetencija, čime se osigurava ostvarenje ličnih i organizacionih ciljeva.

Koristeći alate kao što je SHL Upitnik Motivacije, izbegavanjem ovih uobičajenih zamki i aktivnim angažovanjem sa svojim zaposlenima, možete motivisati vaše ljude, što dovodi do povećane produktivnosti, zadovoljstva i ukupnog uspeha. Zapamtite, motivisan tim je tim koji ostvaruje rezultate.