Kako prepoznati prave lidere za različite situacije uz SHL Leadership Model

Sjajni lideri su neophodni za uspeh svake organizacije, ali ono što čini sjajnog lidera može biti iznenađujuće situacionog karaktera.

Dok su neke sposobnosti poput komunikacije i integriteta univerzalno potrebne u radu, specifične veštine koje su lideru potrebne u velikoj meri zavise od konteksta uloge.

U ovom tekstu daćemo primer tri različita lidera, sa različitim veštinama, potencijalima i osobinama ličnosti, a vi procenite koga biste zaposlili u kojoj situaciji.

Zašto je kontekst bitan pri odabiru lidera?

Zamislite start-up — okruženje bez jasnih pravila, koje je brzo, dinamično i nestrukturisano, u kome stalno treba prilagođavati način rada, ali i razviti nov, inovativni proizvod.

Ovde bi liderska uloga zahtevala jake veštine sprovođenja promena i vizije, strateškog i kreativnog razmišljanja i organizovanja ljudi oko zajedničkog cilja. Suprotno tome, kompanija koja se suočava sa operativnom neefikasnošću mogla bi imati više koristi od lidera sa sposobnostima organizacije i egzekucije.

Zato SHL Leadership Model razlikuje transakcione i transformacione stilove liderstva. Transakcioni lideri se najčešće fokusiraju na održavanje stabilnosti i postizanje postavljenih ciljeva, a transformacioni lideri inspirišu promene i motivišu timove da prevaziđu očekivanja.

SHL model identifikuje 4 ključne funkcije liderstva, o kojima smo više pisali u ovom tekstu. Ono što nam govore ove 4 funkcije je da nije svaki lider dobar u svakoj oblasti liderstva, i da različiti lideri imaju potencijal da ostvare iste ciljeve na različite načine.

Kandidat #1: Sara, efikasan organizator.

Upoznajte Saru.

Sara napreduje u strukturisanim okruženjima i pomaže da ta struktura funkcioniše — prednost njenog načina rada je što pospešuje efikasnost tima. Bolje nego drugi upravlja rokovima i različitim projektima i teži da delegira zadatke. Ona voli da komunicira jasno, koncizno i precizno, a probleme rešava koristeći analizu, utvrđene metode i već dokazana rešenja. Sara pokazuje sjajne organizacione sposobnosti — sklona je  planiranju i obezbeđivanju da se zadaci završe po visokim standardima.

Sve ovo znači da Sara ima potencijal da bude sjajan menadžer. Ipak, ona nije sjajna u svemu.

Izazov joj je izaći izvan postojećih okvira — zbog svoje naklonosti ka ustaljenim metodama i procesima, može pokazivati otpor kada je reč o novim idejama i inovacijama. Takođe, njen fokus na rezultate i performans može staviti humani aspekt liderstva u drugi plan: inspirisanje i motivisanje drugih joj ne ide od ruke. 

Njeni prijatelji je opisuju kao stabilnu, nezavisnu i konvencionalnu devojku koja pre svega poštuje svoju reč, dogovor i rokove.

Kandidat #2: Pavle, motivacioni vođa.

Sledeći kandidat je Pavle.

Pavlu nije stalo samo do toga da se stvari završe — on uživa u inspirisanju ljudi da postignu ono što su mislili da je nemoguće. On ima  potencijal da drugima lako predstavlja svoju viziju budućnosti i motiviše ih da tu budućnost ostvare. U dinamičnim, stalno promenljivim okruženjima se oseća “kao kod kuće”, a inovacije i nove ideje prihvata sa entuzijaznom. Izazove vidi kao mogućnost za rast, ali i priliku da se ustaljene procedure poboljšaju kroz kreativnost i konceptualizacija novih ideja.

Pavle je rođeni lider, ali — nema potencijal da vodi baš svakoga.

Njegov idealistički optimizam dovodi to previđanja potencijalnih prepreka, a snage u domenu organizacije i delegiranja mu nisu izražene, zbog čega može imati teškoće da podigne produktivnost i efikasnost tima.

On je harizmatičan, samouveren i vizionarski tip, koji uvek razmišlja na duže staze, a drugi kažu da je njegova energija “zarazna”.

Kandidat #3: Danijela, balans kreativca i performera.

Na kraju imamo Danijelu.

Danijela je pragmatični vizionar — ona ima jasnu viziju za budućnost, ali je prilagođava praktičnim uslovima, osiguravajući da su ciljevi dostižni i merljivi. Ima potencijal da inspiriše i motiviše, ali strateški, sa planom. Kombinujući analitičke veštine sa kreativnim razmišljanjem, ona voli da istražuje inovativna rešenja, ali zadržava fokus na utvrđenim metodama kako bi osigurala da se rešenje sprovede efikasno i brzo.

Danijela deluje kao savršena mešavina lidera i menadžera, ali ni ona ponekad ne uspeva da pronađe balans.

Balansiranje strukture sa kreativnošću može biti teško — ona će morati da prilagodi svoj pristup u zavisnosti od situacije i da bi to uspela treba da neguje svoje potencijale i da se razvija.. Želja da zadrži kontrolu je može dovesti do mikromenadžmenta, a kada u njoj preovlada motivator, neće pružiti dovoljno organizacione podrške svom timu.

Danijela je brižna, otvorena i prilagodljiva osoba, i istovremeno  veoma savesna, sa jasnim osećajem odgovornosti, čak i pod pritiskom.

Kako prepoznati pravog lidera za ulogu?

Sara, Pavle i Danijela imaju različite liderske stilove.

Ono što je za jednu osobu snaga, za drugu može predstavljati oblast za budući razvoj. Međutim, ako oni nisu u pravom okruženju i na pravoj poziciji za njih, te snage možda neće doći do izražaja, a niži potencijali u nekim aspektima će samo negativno uticati na njihov uspeh — oni neće dostići svoj liderski potencijal.

Zbog toga je važan već pomenuti kontekst. On podrazumeva različite stvari, od najšireg organizacionog konteksta do specifičnosti jednog tima. Kada znate kontekst i informacije o kandidatima, imate potpuniju sliku o tome kako se koji lider uklapa u određenu situaciju i gde može ostvariti svoj liderski potencijal.

Šta možete da zaključite na osnovu dostupnih informacija?

  • Sara bi ostvarila potencijal u okruženju gde već postoje ustaljene procedure, u ulozi direktnog rukovodioca, sa zadatkom da se te procedure sprovode što bolje i efikasnije.
  • Pavle ima potencijala za situacije gde cela organizacija prolazi kroz neke strukturalne ili druge promene, zadužen za kreiranje nove vizije i deljenje tih ideja sa ostatkom kompanije.
  • Na kraju, Danijela je odličan kandidat za lidera veće grupe ljudi — jednog odeljenja ili departmana — gde može pokazati svoj potencijal za kreativnost i prilagođavanje, ali i fokus na opipljive, merljive rezultate.

Uz SHL Leadership Report, možete otkriti koji tipovi lidera postoje u vašoj organizaciji — izveštaj pruža informacije o potencijalu za razvoj određenih kompetencija važnih za liderstvo, ali i o načinu na koji na koji neko teži da obavlja liderske funkcije.
Više o SHL Leadership Modelu i metodologiji saznajte ovde. Koristeći SHL Leadership Report, možete poboljšati svoje šanse da pronađete lidera koji će voditi vaš tim ka postizanju ciljeva.