Koje Kompetencije ste Primetili da ste Razvili Ove Godine?

Još jedna godina za koju smo mislili da će biti drugačija od prethodne. Restrikcije, stres na koji nismo navikli, pravljenje kompromisa između posla i privatnog života, rad od kuće i da li dom percipiramo samo kao mesto za odmor ili za rad? 

Koji bi bili primeri? Ne mislimo ovde samo na restrikcije putovanja, već i restrikcije koje osećamo i na poslu. Ko ne voli da skuva kafu sa kolegama dok istovremeno pričate kako vam je prošao vikend i usporenim tempom i zajedničkim korakom stižete do vrata kancelarije.  

Stres na koji zasigurno nismo navikli, a koji je svakako “novije generacije” je narušavanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Mislili smo da je naučna fantastika da će kompanije širom sveta početi da veruju svojim zaposlenima da mogu raditi od kuće. Kako ste se vi snašli u toj tranziciji?  

Kako dom percipiramo kao mesto za odmor, sada je priča drugačija. Mi imamo urođenu potrebu da svoj personalni prostor cenimo kao vrlo vrednim. Zamisliste svoj omiljeni kutak u kome ste najproduktivniji ili u kome najviše volite da odmarate. A sada zamislite da u istom tom prostoru morate da radite i jedno i drugo.  

Svi smo drugačije reagovali na ove i još neke situacije u poslednje dve godine, ali kada posmatramo kroz prizmu kompetencija, kako ih možemo razvijati? 

1.2 Leading and Supervising 

Promena unutar organizacije je posebna vrsta stresa. To najbolje znaju lideri koji su često inicijatori velikih promena ili ako nisu, onda su odgovorni da konstruktivno reaguju na nju.  

Liderima su nametnuti kontekstualni izazovi, koji iako su najbolji prediktor uspešnosti liderstva u organzaciji, ipak su se našli pred iznenađenjem. Kontekst kakav je bio pre pandemije je drugačiji od onog kakav je sada.  

Pored toga što lideri moraju da brinu o dobrobiti svojih zaposlenih što svrstavamo u posebnu kategoriju internih faktora uspešnog liderstva, neminovne promene izvan organizacije je nešto što je i dalje dodatna briga liderima.  

Od suštinske važnosti je da i sami lideri dobiju podršku od svojih kolega, iako imaju nižu poziciju u firmi. Aktivno slušanje može imati samo benefite i za jednu i za drugu stranu. Da li se nešto može popraviti? Kakav tip rada bi najviše odgovarao u nadolazećem periodu? Kakva god pitanja imate, međusobno ih uskladite radi najefikasnije sinhronizacije vaših potreba i radi postizanja međusobnog poverenja. 

7.1 Adapting and Responding to Change  

Hteli mi to ili ne, prilagođavanje i reagovanje na promene je prvo što smo osetili kada je počela pandemija i kada su sve kompanije prolazile kroz velike promene. Ovde je ključnu ulogu takođe odigrala kompetencija liderstvo i supervizija kao i odlučivanje i iniciranje akcije.  

Podrška nadređenih tokom značajnih organizacionih promena usmerava da li će prilagođavanje i reagovanje na promene ići u dobrom pravcu ili ne.  

Kako smo se mi na individualnom nivou prilagodili i na promene? Kroz svakodnevne zadatke, počevši od prve velike promene, a to su sastanci na onlajn platformama, uređivanje vašeg radnog prostora u kući, drugačija rutina pripreme za novi radni dan i kako provodimo slobodno vreme. Svi smo se drugačije snašli, ali i sigurno naučili da smo adaptibilniji nego što smo mislili.  

7.2 Coping With Pressures and Setbacks 

Ako je nečega bilo na pretek, to je pritisak koji smo osetili na poslovnom planu i u privatnom životu. Zato su mnoge kompanije u svom repertoaru benefita uvele više provođenja slobodnog vremena sa porodicom, iz razloga da zaposleni znaju da njihova kompanija brine o njima.  

Sa druge strane i poslodavci su mogli da osete dodatan pritisak zbog nesigurnosti na tržištu rada i skorašnja pojava Velike ostavke i razlozi zašto se ona pojavila. 

Verovatno možete da nabrojite više situacija koje su bile dodatan pritisak i prepreke nego što ste mogli da nabrojite vaše uspehe. Da li smo zaista mislili da toliko možemo da izdržimo, a da neki bitan segment svog života ne ugrozimo? Čim čitate ovaj članak, daleko ste dogurali i sigurno ste uspeli više nego što ste planirali. Izdvojite barem jedan dan na novogodišnjem odmoru kao throwback i krenite da zapisujete izazove sa kojima ste se susreli i kako ste ih prevazišli. Iznenadićete se.  

Zaključak – koje kompetencije ste vi razvili?  

Na kraju godine, svi volimo da se prisetimo šta smo postigli. Međutim, to vrlo često radimo na pristrasan način i dešava nam se da ne umemo objektivno da sagledamo situaciju. Zato koristimo procenu kompetencija kao najefikasniji način da sagledamo i procenimo ponašanje na radnom mestu, koristimo ih za određivanje ciljeva, procenu kandidata prilikom procesa selekcije i daljeg razvoja zaposlenih unutar kompanije.   

Pratite nas i na našoj zvaničnoj LinkedIn stranici za još zanimljivih priča, uvida i primeni psihometrijskih rešenja u poslovnom okruženju.