Od stolova za bilijar do kafe: šta motiviše generaciju Z u radnom okruženju?

Autori: Pratyaksh Dubey i Ayesha Kapoor (preuzeto sa shl.com)

Gen Z: Lenji i uobraženi ili katalizatori revolucije u radnom okruženju? Otkrijte njihove motivatore i kako organizacije moraju da se prilagode da bi napredovale.

Narayana Murthy, osnivač kompanije Infosys, nedavno je izneo kontroverznu izjavu sugerišući da bi mladi trebalo da rade 70 sati nedeljno. Ova izjava je izazvala žustru debatu i dobila kritike od strane mlađe generacije. Pored toga, TikTokerka po imenu Gabrielle Judge pokrenula je viralni hešteg #lazygirljob, podstičući pojedince da traže poslove na daljinu koji nude dobru platu uz minimalne odgovornosti. Zato se postavlja pitanje: da li se Gen Z, generacija na koju se odnosi Murthyjev komentar, nepravedno označava kao lenja i uobražena. Ipak, važno je razmotriti da li je ovakva karakterizacija poštena, s obzirom na evoluirajuće dinamike moderniog radnog okruženja.

Predviđa se da će Gen Z i Milenijalci do 2023. činiti 70% ukupne radne snage u SAD-u, a samo Generacija Z će činiti gotovo 30%, prema podacima američkog Biroa za rad i statistiku. Iz tog razloga, ključno je adresirati motivaciju mlađih generacija kako bi se efikasno udovoljilo njihovim potrebama. Organizacije moraju razumeti i okrenuti se motivaciji zaposlenih sutrašnjice kako bi postigle optimalnu produktivnost.

Sproveli smo temejno istraživanje o motivaciji individua Z generacije, koristeći naš specijalno dizajnirani Upitnik Motivacije (MQ). Naše istraživanje obuhvatilo je anketiranje preko 10.000 kandidata koji pripadaju generaciji Z. MQ je sveobuhvatan alat koji procenjuje motivaciju pojedinca i ima za cilj identifikaciju specifičnih faktora koji pojačavaju ili umanjuju njihov nivo motivacije. Iako je primarno usmeren menadžerskom, profesionalnom, nadzornom ili sličnom kadru, takođe može dopuniti druge alate za procenu ličnosti kao što je Upitnik Ličnosti (OPQ).

Upitnik efikasno procenjuje 18 ključnih faktora koji doprinose uspehu na radnom mestu. Na osnovu rezultata našeg istraživanja, stekli smo dragocena saznanja o tome šta motiviše i demotiviše Gen Z, generaciju koja čini zaposlene sutrašnjice. U ovom blogu, cilj nam je pružiti menadžerima i HR profesionalcima nekoliko vrednih sugestija koje treba imati na umu dok rade sa zaposlenima koji pripadaju generaciji Z, kako bi ih efikasno motivisali i osigurali njihovo dugoročno zadržavanje unutar organizacije.

Top 3 motivatora na radnom mestu za Generaciju Z

  1. Lični razvoj: Jedno od ključnih saznanja jeste da Gen Z veoma ceni lični rast. 99% kandidata koji su popunili našu anketu rekli su da ih motiviše kada kompanija stavlja akcenat na rast zaposlenog. Oni vrednuju prilike za obuku, razvoj i sticanje novih veština. Kada menadžeri daju prioritet karijernim ciljevima svojih zaposlenih i pruže relevantne mogućnosti za rast, zaposleni iz Generacije Z postaju angažovaniji i manje skloni napuštanju posla. Istraživanja pokazuju da zaposleni ove generacije koji se osećaju kao da poslodavac brine o njima se raduju dolasku na posao 3.3 puta više. Fokusom na lični rast, menadžeri mogu stvoriti motivisanu grupu zaposlenih koja prepoznaje vrednost svog razvoja i svoj uticaj na uspeh organizacije.
  2. Lični principi: Gen Z takođe pridaje veliki značaj ličnim principima. Oni prioritet stavljaju na održanje etičkih standarda prilikom formiranja mišljenja o kompanijama, što HR i menadžeri trebaju uzeti u obzir. Skala ličnih principa meri u kojoj meri ljudi imaju potrebu da se pridržavaju ideala i visokih etičkih i kvalitativnih standarda. Važno je da organizacije osiguraju da su njihove akcije usklađene sa ovim principima kako bi privukle i zadržale zaposlene iz Generacije Z.
  3. Napredovanje: Još jedan faktor koji motiviše Gen Z jeste napredak. Pokreće ih kada imaju šanse za unapređenje i mogućnosti napredovanja. Ako osete da im se karijera zaustavlja ili da unapređenja neće biti fer, njihova motivacija će patiti. Gen Z se ističe kao grupa koja prihvata kontinuirano učenje na poslu. Aktivno traže prilike da prošire svoje znanje i veštine, što potvrđuje njihovo povećano angažovanje na online platformama za učenje poput LinkedIn-a — 67% učenika ove generacije je 2020. provelo više vremena u učenju na LinkedIn platformi nego 2019. godine. Ukupno, proveli su 50% više sati gledajući onlajn kurseve od učenika iz bilo koje druge generacije.

Faktori koji najviše demotivišu Generaciju Z:

  1. Strah od neuspeha: Većina Generacije Z kaže da ih veoma demotiviše kritika ili negativni komentari, pri čemu je 56.74% radnika ove grupe identifikovalo strah od neuspeha kao faktor koji ih veoma demotiviše. Važno je da menadžeri, šefovi i HR profesionalci usvoje obazriv pristup i razviju empatiju unutar svojih timova. Pozitivni podsticaj se pokazao efikasnijim u motivisanju zaposlenih Generacije Z u poređenju sa kritikom. Stvaranje okruženja u kome ljudi imaju podršku, mogu napredovati i ispoljiti svoj puni potencijal je ključno.
  2. Zaokupljenost (Immersion): Najveći demotivator za Gen Z je utapanje, tj. kada se brišu granice između posla i privatnog života. Oni preferiraju jasne granice i ne žele da posao prelazi izvan normalnog radnog vremena. Cene ravnotežu između posla i privatnog života i fleksibilnost. Gen Z je poznata po tome što prioritet daje svom privatnom životu i teži karijeri koja im omogućava da i dalje uživaju u životu. Organizacije bi trebalo da uzmu u obzir ove preferencije i stvore radnu kulturu koja poštuje granice i podržava lični život zaposlenih.

Šta ako su načini rada Generacije Z pravo rešenje za utopijsko radno mesto?

Jedinstveno odrastanje Gen Z-a u tehnološki vođenom svetu, zajedno sa značajnim događajima poput recesije i pandemije, oblikovalo je njihov progresivan način razmišljanja i očekivanja. Umesto da ih odbacujemo kao lenje ili uobražene, organizacije bi trebalo da prihvatite njihove perspektive i prilagode se njihovim potrebama. Gen Z preoblikuje radno okruženje pretvarajući ono što su nekad smatrane beneficijama u standardna očekivanja. Prepoznavanjem ključnih faktora koji motivišu Gen Z, organizacije mogu stvoriti radno okruženje koje privlači vrhunske talente, smanjuje iscrpljenost i prihvata revolucionarnu perspektivu koju ova generacija donosi sa sobom.