Otkrijte liderski potencijal u vašoj organizaciji: SHL model za identifikovanje liderskih stilova

Liderstvo je složena veština.

Zato ne postoji pristup koji bi bio univerzalan — lideri, baš kao i ljudi koje vode, su individue sa različitim osobinama koje preferiraju različite stilove rukovođenja i komunikacije. 

Poželjan liderski stil zavisi od organzacionog konteksta, ljudi u timu i prirode posla, a ti stilovi mogu biti manje ili više efikasni u određenim situacijama.

Neko se za opisivanje ovih stilova fokusira na pojedine aspekte liderstva, kao što je donošenje odluka, čime dobijamo klasičnu trijadu demokratskog, autokratskog i laissez-faire lidera. Drugi koriste različite osobine i njihove kombinacije za formiranje specifičnih stilova — Forbes navodi 10 različitih, a Indeed 8.

Tu je i ideja situacionog vođstva, koje prepoznaje da najbolji pristup može da varira u zavisnosti od iskustva tima i zadatka koji je pri ruci. Harizmatični lider bi mogao biti savršen za motivisanje tima za vreme izazovnog perioda, dok bi demokratski stil bio idealan za podsticanje kreativnosti u timu za razvoj proizvoda.

Ipak, ono što nedostaje ovakvom načinu klasifikacije je model koji obuhvata različite aspekte uloge lidera, kao i funkcije lidersta u okviru svakog od stilova. Ako se fokusiramo samo na donošenje odluka, propuštamo da uzmemo u obzir druge stvari kao što su odnos sa ljudima, način komunikacije i organizacija poslova.

Jedino upotrebom sveobuhvatnog modela, koji je istovremeno validan i pouzdan, možete bolje razumeti liderstvo kao ulogu i različite veštine koje lideri poseduju — zbog čega je podela na transformaciono i transakciono liderstvo može dati korisne smernice.

Transformaciono i transakciono liderstvo

Transformaciono i transakciono liderstvo kao koncepti obuhvataju ponašanja u različitim kulturama i organizacijama, i model je potvrđen u brojnim studijama. Jedan lider može da ispoljava različite stepene i transformacionog i transakcionog liderstva — ovi stilovi se međusobno ne isključuju, a njihove različite kombinacije mogu biti preferiran način vođstva u različitim kontekstima.

Razlika između ova dva široka pojma može se sažeti na sledeći način: transakcioni vođa fokusira se na način obavljanja posla, a transformacioni lider fokusira se na motivisanje drugih kako bi oni obavili posao.

Transformacioni lideri inspirišu i motivišu, podstiču kulturu inovacija i inspirišu ljude i organizaciju da postignu izvanredne rezultate, zbog čega se ovaj pristup može nazvati liderstvom u užem smislu. Ovakvi lideri odlični su u dinamičnim okruženjima i situacijama koje zahtevaju prilagođavanje, kao što je vođenje organizacije kroz promene kao što je izmena strategije, biznis modela ili strukture.

Transakcioni lideri se ističu u održavanju stabilnosti, postizanju postavljenih ciljeva i obezbeđivanju pouzdanih performansi. Oni se fokusiraju na jasnu komunikaciju, nagrade i strukturirane sisteme. Ovi lideri su predvidljivi i efikasni u racionalizaciji procesa i upravljanju svakodnevnim operacijama, zbog čega se njihov stil naziva i menadžerskim.

Kako prepoznati različite tipove lidera uz SHL

SHL Leadership model nadograđuje ideju o transformacionom i transakcionom liderstvu kroz 4 liderske funkcije kritične za efikasnost rukovođenja u bilo kojoj organizaciji:

  1. Razvoj vizije: Ovo uključuje kritičku analizu trenutne situacije i generisanje ideja za napredovanje, što predstavlja prvu fazu organizacionih promena. Lideri treba da sagledaju činjenice i identifikuju oblasti koje treba menjati, ali imaju zadatak i da uspostave misiju, razviju privlačnu i ubedljivu viziju budućnosti i navedu strategiju kojom se ona može postići.
  2. Deljenje ciljeva: Deljenje ciljeva podrazumeva ubedljivo prenošenje vizije drugima, kao i lično prilagođavanje promenama koje nova strategija donosi. Lideri treba da saopšte viziju, strategiju i ciljeve, pokazujući njihove prednosti drugima. Moraju prilagođavati svoj interpersonalni stil kako bi ostvarili uticaj i uspešno ubedili druge da prihvate i internalizuju ove ciljeve.
  3. Dobijanje podrške: Ovo uključuje pribavljanje podrške drugih ljudi kroz njihovo motivisanje kako bi se strategija realizovala. Lideri treba da odluče kako da ostvare ciljeve organizacije i dobiju podršku drugih ljudi u njihovoj implementaciji. Ovo zahteva prepoznavanje briga ljudi i izgradnju poverenja kako bi se uklonile prepreke za sprovođenje promena, a podrazumeva i osnaživanje drugih da preuzmu odgovornost za postizanje traženih ciljeva.
  4. Postizanje uspeha: Ovo uključuje korišćenje operativne efikasnosti i komercijalnih sposobnosti za efektivnu implementaciju strategije, čime treba da se obezbedi ekonomska održivost vizije i ostvari rast.

Analizom nečije ličnosti i ponašanja možete otkriti kakve su njihove sposobnosti u svakoj od funkcija. Međutim, ove funkcije su kompleksne i ne može se jednostavno reći da neko ume ili ne ume razvijati viziju — bolje je razmišljati o tome kako neko razvija viziju.

Zato je svaka od funkcija povezana sa 2 faktora SHL modela kompetencija — a svaki od faktora odgovara ili menadžment (transakcionom) ili liderskom (transformacionom) fokusu.

Transformacione kompetencije svojim sadržajem pokrivaju kreiranje i konceptualizaciju, komunikaciju, vođstvo i odlučivanje, komercijalni fokus, a menadžerske usmerene su više na analitički pristup, prilagođavanje i savladavanje prepreka, podršku i saradnju, organizovanost i dobro upravljanje vremenom. Svaka od ovih oblasti povezana je sa određenim OPQ skalama kako biste dobili što detaljniji uvid u liderske sposobnosti kandidata i zaposlenih.

Na osnovu ovih kompetencija i liderskih funkcija, mogu se izdvojiti posebne vrste lidera. Kada sagledamo osobu u celini i njen odnos prema menadžerskom i transformacionom aspektu liderstva, možemo izdvojiti 9 različitih lidera. Takođe, za svaku funkciju ponaosob možete otkriti preciznije na koji način bi je osoba ispunjavala — postoje 4 “čista” tipa lidera, i 5 koji predstavljaju mešavinu više stilova.

Ako govorimo o odnosu između transformacionih i menadžerskih kompetencija generalno, neko može biti lider, saradnik, korporativni lider, menadžer ili neka kombinacija ovih stilova, što se može ilustrovati sledećim dijagramom:

Upotrebom SHL modela kroz specijalizovani Leadership Report možete otkriti kakvi lideri postoje u vašoj organizaciji i videti u kojoj meri se to poklapa sa vašim ciljevima. Možete otkriti ko u organizaciji ima potencijale za transformacione zadatke i uloge, a ko za menadžerske, i unaprediti ih shodno tome.

Ako želite da znate više o tome kako da primenite SHL Leadership Report i SHL Leadership Model, tu smo da pomognemo.