Psihološka Procena i Razvoj Zaposlenih sa SHL Metodologijom

SHL metodologija za procenu i razvoj zaposlenih je fokusirana na naučni pristup, poslovnu psihologiju i psihometriju.  

Mi isporučujemo centre za procenu i razvoj stotinama zaposlenih godišnje i pripremamo njihove razvojne planove za budućnost 

Naši procenjivači su visokokvalifikovani profesionalci koji kandidate ili zaposlene stavljaju u različite poslovne simulacije i vežbe kako bi razumeli zašto zaposleni ili kandidati na određeni način pristupaju i rešavaju probleme koji će se najverovatnije ponoviti prilikom zaposlenja ili unapređenja na više pozicije.  

Na kraju procesa procene dobijate:  

  • Detaljan izveštaj o kvalitativnim i kvantitativnim rezultatima koji pokazuju ukupan učinak kandidata ili zaposlenih  
  • Uvid u razvojne oblasti pojedinaca i timova 
  • Znanje o tome kako da povećate motivaciju zaposlenih sa visokim potencijalom 
  • Uvid u faktore koji najviše utiču na posvećenost zaposlenih organizaciji 

Sertifikacija: Delimo ekspertizu i volimo da vidimo uspeh naših poslovnih partnera 

Pošto naši klijenti imaju različite potrebe i ciljeve, nudimo obuku za sertifikaciju svima koji su zainteresovani da steknu veštine potrebne da bi mogli samostalno da dizajniraju centar za procenu i razvoj

Sertifikacioni trening se sastoji od vežbi simulacije koje su osmišljene tako da postavljaju vaše zaposlene pred poslovnim izazovima koji su relevantni za njihovu pozicijuKoriste se u kombinaciji sa drugim tehnikama procene kako bi se osigurala sveobuhvatna analiza karakteristika i veština i vaša sigurnost da ste doneli pravu odluku u vezi kandidata ili zaposlenog. Možete naučiti kako da imate objektivan pristup prilikom procene ključnih veština i atributa koji predviđaju budući učinak na poslu.  

Svoje zaposlene možete razvijati u skladu sa organizacijskim ciljevima, iako je to veoma izazovno zbog složenog okruženja koje se stalno menja 

Citat koji to najbolje pokazuje je pomalo ironičan: „Najkonstantnija stvar u radnom okruženju je promena.”  

Kako mi u SHL-u odgovaramo na ovo? Centar za procenu i razvoj, bilo kao naša konsultantska veština ili obuka za sertifikaciju nudi konzistentne rezultate koje možete pratiti s vremenom. Na ovaj način smo pomogli našim klijentima da brinu o svojim ljudima, razumeju njihov pravi potencijal i dožive svoj Success Story

Možete imati svoj Success Story. Javite nam kako vam možemo pomoći da to postignete. Kontaktirajte nas ovde