Rizici i benefiti korišćenja AI u talent menadžmentu

Veštačka inteligencija je aktuelna tema već nekoliko godina, a pojava ChatGPT-a, AI čet bota koji je došao od 0 do milion korisnika u rekordnom roku od 5 dana, podstakla je novi talas diskusije o korišćenju veštačke inteligencije u različitim industrijama i profesijama.

Kristina Jevtić, direktorka SHL-a u Srbiji

Korišćenje veštačke inteligencije u HR-u se ubrzano povećava. Po Mercerovom istraživanju od pre par godina, čak do 88% organizacija koriste AI u nekoj meri kako bi bolje upravljali odlukama o ljudima.

Međutim, kao i sa svakom novom tehnologijom, mnogo je nepoznanica i nesigurnosti kada je primena veštačke inteligencije u pitanju, posebno kada se radi o proceni i upravljanju talentima. Sa druge strane, postoji veliki pritisak da se isprobaju novi AI alati i prate trendovi, a nedovoljno jasnih i proverenih uputstva na koji način i u kojoj meri je to ispravno činiti.

Na ovu temu razgovaramo sa Kristinom Jevtić, biznis psihološkinjom i direktorkom SHL-a u Srbiji.

Koliko je bezbedno koristiti AI za donošenje odluka o ljudima?

Hteli mi to ili ne, nove tehnologije menjaju sve profesije i industrije. Ne promene ih u potpunosti ali vremenom naučimo da ih koristimo tako da nam olakšaju, ubrzaju posao ili ga učine preciznijim.

Ako se malo vratimo unazad, na primer ranih 2000-tih, sve procene ljudi radile su se uživo. Procenjivači su morali da budu u istoj prostoriji sa kandidatima kako bi upravljali i nadgledali ceo proces testiranja.

Kada su se pojavile digitalizovane procene svi su bili skeptični o tome kako će to funkcionisati i šta će se sve promeniti ali se industrija uvek prilagodi i unapredi.

Na isti način treba posmatrati i AI. Ako je koristimo na pravi način, poštujući zakon, nakon što se testira i dokaže na koji način, u kojoj meri i u kojim situacijama, onda je bezbedno i pametno.

Na koje načine AI možemo da koristimo u upravljanju ljudima?

Postoji nekoliko primena. Jedna od njih je u procesu razvoja talenata, zatim u procesu procene, u pomoći oko analiza CV-jeva, pomoći oko administracije i istraživanja. A verovatno postoje još mnoge primene koje još uvek nisu otkrivene ili isprobane i proverene.

Kada kažem da se može koristiti u proceni ljudi ili iskoristim izraz AI procena, mislim na korišćenje AI za bilo koju analizu kandidatovih odgovora koja se radi uz pomoć mašinskog učenja, procesuiranja prirodnog jezika a u cilju procene znanja i veština. AI procena ne znači da veštačka inteligencija procenjuje samostalno ljude, već da pomaže u evaluaciji rezultata već postojećih naučno zasnovanih testova i metodologija.

U procesu razvoja talenata, AI alate možemo da koristimo za pravljenje personalizovanih planova za razvoj zaposlenih, automaciju, analizu velike količine podataka…

Koje su pozitivne strane korišćenja veštačke inteligencije u proceni kandidata?

Moram da napomenem da je važno pažljivo koristiti AI u proceni ljudi i da je neophodno proveriti da li su AI alati koji se koriste u procenama naučno provereni i testirani.

Ako jesu i ako se ispravno koriste, AI može da poveća validnost, smanji predrasude i bude objektivniji, proceni više informacija i detalja (izraze lica, izbor reči…) i pruži bolje iskustvo kandidatu.

Na primer, može da se napravi AI asesment za agente kol centra, gde će se kandidat javiti na telefon i obaviti simulirani telefonski poziv koji je veoma sličan realnom.

O čemu treba voditi računa ako se koriste AI alati za procenu talenata? Šta su najveći rizici?

Ovo je vrlo važno pitanje, jer mnogi se utrkuju da isprobaju najnovije alate, a da se ne edukuju i informišu dovoljno. To može da bude posebno opasno u HR svetu, gde se na osnovu podataka donose odluke o ljudima.

Potencijalni rizici su prvenstveno pravni. Svaka zemlja ima svoje regulative o, na primer, zaštiti podataka ili nivou transparentnosti i informacija koje kandidat treba da zna o samom procesu selekcije i procene.

Možda će zvučati kontradiktorno, ali u pojedinim slučajevima, ako je AI softver „hranjen“ lošim ili neadekvatnim podacima, ako nisu napravljeni dobri kriterijumi, postoji mogućnost da AI pruži pogrešan ili predrasudama obojen rezultat. U tom slučaju, korišćenje AI ne povećava, već smanjuje preciznost procene.

Zatim, postoji rizik za reputaciju kompanije. Ako koristite AI na neetički način ili ako koristite slepo sud veštačke inteligencije bez uključivanja HR profesionalaca, to može vrlo negativno da utiče i interno na zaposlene a i eksterno,.

Sa svim ovim rizicima i nesigurnostima koje još uvek postoje, šta je onda budućnost korišćenja veštačke inteligencije u proceni talenata?

Ako učimo iz istorije, rekla bih da ćemo AI viđati, inkorporirati i primenjivati sve više u proceni i u upravljanju ljudima.

SHL je baš zbog svih rizika i zabrinutosti koja postoji u vezi sa ovom temom, izvukao šest najboljih praksi za korišćenje AI u proceni talenata. Ukoliko se ove smernice prate, korišćenje veštačke inteligencije u proceni kandidata može biti bezbedno i korisno. Ukratko ću ih objasniti.

Osim što, kao i svi drugi alati za procenu, treba da budu fer i u skladu sa trenutnim standardima validnosti procene, za AI alate je posebno važno još nekoliko stvari:

Treba da su transparentni. To znači da HR profesionalci treba da koriste AI alate za koje znaju kako funkcionišu i kako su došli do konkretnih zaključaka (tj. do rezultata). To će pomoći da se organizacija zaštiti od potencijalnih etičkih ili pravnih pitanja. Osim toga, informacije o tome koje podatke AI procena koristi za bodovanje kandidata može pomoći timu za ljudske resurse da prati kako potencijalne promene u ekonomiji, grupi kandidata ili zahtevima posla mogu uticati na ocene u proceni, kao i da li je potrebno promeniti alat za procenu.

Posebno važno za AI alate je da su „hranjeni“ dobrim podacima. Korišćenje neprikladnih podataka ili podataka lošeg kvaliteta, onih koji nisu dovoljno reprezentativni za populaciju, ili nemogućnost da podaci budu privatni i zaštićeni, mogu dovesti do potencijalno ozbiljnih posledica za kompaniju.

Neophodno je da ih koristi čovek. Nijedna AI procena ne treba da se prati slepo, bez provere, pregleda i uključenosti HR profesionalaca koji proces sprovode.

Izuzetno je važno da je kandidat informisan i zna ako će se za neki deo procene koristiti AI, na koji način AI tu procenu vrši i na osnovu čega će formirati rezultat.

Kako i kojoj meri SHL koristi AI u proceni talenata?

SHL je pionir u digitalizaciji rešenja za upravljanje talentima. SHL laboratorije ulažu u proseku oko 10 miliona EUR godišnje na istraživanja i razvoj. AI je našla primenu u našim različitim alatima – od rešenja za kontakt centre i procenu znanja pisanog i govornog engleskog, preko simulacija programiranja u različitim programskim jezicima do našeg rešenja za video intervjue on demand.

Ukoliko želite da isprobate neki od naših rešenja koji koriste veštačku inteligenciju ili želite da saznate više o njima, kontaktirajte nas.