Sertifikacija za korišćenje alata za procenu ličnosti i sposobnosti kandidata

Pronalaženje talenata je veoma važan i odgovoran zadatak. Da bi bila precizna i objektivna, procena talenata treba da bude zasnovana na podacima.

Pogrešno tumačenje ili korišćenje procene kandidata može da bude veoma opasno i štetno po kompaniju i njene rezultate.

Zbog toga je potrebno da ljudi koji se bave procenom talenata prođu kroz edukaciju uz pomoć koje mogu da ispravno koriste i razumeju rezultate upitnika ličnosti i testova kognitivnih sposobnosti i da dobiju najveću vrednost od svojih ulaganja u procenu talenata.

Potrebno je znanje da se ispravno isplanira i isprati ceo proces procene kandidata. Od postavljanja modela kompetencija – šta je tačno potrebno izmeriti za određenu poziciju, preko odabira adekvatnih testova i alata koji će meriti to što je potrebno, zatim ispravnog tumačenja rezultata do davanja feedback-a kako kandidatu, tako i menadžeru u kompaniji u čijem timu će kandidat raditi.

Naš trodnevni trening Occupational Testing: Personality and Ability – sertifikacioni trening program “Procena ličnosti i sposobnosti” osposobljava HR profesionalce da se na kompetentan i odgovoran način bave procenom ljudi.

Ovaj trening je akreditovan od strane Britanskog udruženja psihologa i Evropske federacije psihologa. To garantuje kvalitet i standard edukacije.

SHL sertifikacija za occupational testing je krovna sertifikacija za upotrebu bilo kojih psihometrijskih alata. To znači da će svi koji se sertifikuju ovim treningom moći da koriste ne samo SHL već bilo koje psihometrijske alate u poslovnom okruženju.

Naša analitika kaže da 82% učesnika edukacije vidi drastično poboljšanje u svojoj regrutaciji nakon trening programa “Procena ličnosti i sposobnosti”

Ako razmišljate o tome da li je potrebno da prođete kroz ovu edukaciju i da se sertifikujete za korišćenje alata za procenu talenata, ovo je tekst za vas.

Odgovorićemo na najčešće postavljena pitanja i opisati vam kako trening izgleda, da li vam je zaista neophodan i šta će u vašem poslu biti drugačije nakon što trening završite i dobijete sertifikat.

Za koga je ovaj trening?

Ovaj trening program je za one koji koriste testove sposobnosti i upitnike ličnosti u odabiru, upravljanju i razvoju zaposlenih, uključujući HR profesionalce, regrutere i stručnjake za obuku i razvoj menadžmenta.

Koji je najveći benefit ove sertifikacije?

Mogućnost i znanje da u svojoj organizaciji postavite kriterijume za uspeh. Kada znate kako da odredite koje kompetencije su potrebne za određenu poziciju i imate alate kojim možete da objektivno procenite da li osoba poseduje te kompetencije i ima potencijal da ih razvije, vi ste prešli na viši nivo i postavili ste kriterijume za uspeh u vašoj organizaciji. Više se ne vodite emocijama i intuicijom već činjenicama.

Kompetencije treba da budu kriterijum za uspeh svake pozicije, a SHL nudi kompetencije koje su validirane, strukturalne, jasne i praktično definisane.

Znanje sa ovog treninga je veoma korisno i u procesu regrutacije jer znate da procenite ko je talent koji vam je potreban, a zatim vam je lakše da ga pratite kroz ceo njegov ili njen radni ciklus. Kroz kompetencije i SHL alate se strukturalno i jednostavnije prati performans čoveka i donosi se odluka o tome kada je momenat i kada je čovek spreman da preuzme novu poziciju.

Da li mogu da koristim alate za procenu ličnosti i sposobni bez prethodne sertifikacije?

SHL je jedna od retkih metodologija koja dozvoljava HR profesionalcima da koriste određene alate sa naše platforme bez sertifikacije. To je zbog toga što SHL ima izveštaje specifično dizajnirane za nesertifikovane korisnike (npr. menadžere) koji su veoma narativni, detaljni i grafički, ali je sertifikacija preporučljiva za sve koji se bave regrutacijom, selekcijom, upravljanjem i razvojem ljudi. Na taj način oni će dobiti detaljnija znanja da alate koriste i tumače na ispravan način i smanjiti mogućnost greške pri važnim odlukama o ljudima u poslovnom okruženju.

Koliko traje trening sertifikacije?

Trening je intenzivan, traje tri dana, uključuje teorijski i praktičan deo – individualne i grupne vežbe.

Šta ću naučiti tokom ta tri dana

Naučićete:

  • Kako da postavite model kompetencija i izaberete šta i zašto treba da procenite
  • Kojim alatima možete da procenite ličnost ili specifičnu kognitivnu sposobnost
  • Kako da dajete povratnu informaciju kandidatu
  • Kako da dajete povratnu informaciju menadžeru o kandidatu
  • Kako praktično da primenite psihometrijske alate u procesu selekcije, razvoja i izgradnje timova

Šta se dešava nakon treninga?

Nakon treninga potrebno je mnogo vežbe. Važno je da primenjujete ono što ste tokom treninga naučili. SHL tim je tu za podršku i konsultaciju kada krene primenjivanje stečenog znanja u praksi.

Nakon ovog treninga, možete da:

  • Sprovodite, interpretirate i pružate feedback za testove sposobnosti
  • Razumete kako da primenite SHL OPQ u selekciji i razvoju pojedinaca i timova
  • Implementirate najbolje prakse iz procesa procena
  • Povežete SHL OPQ sa ključnim kompetencijama za uspeh u biznisu i u konkrentnim biznis pozicijama
  • Se registrujete pri Britanskoj asocijaciji psihologa kao seritikovan korisnik instrumenata za procenu sposobnosti i ličnosti (uz praćenje njihovih instrukcija i daljeg uputstva)

Ko će mi držati trening?

Kristina Jevtić, poslovni psiholog i direktor SHL-a u Srbiji. Kao SHL sertifikovani trener uspešno je izvela veliki broj psiholoških procena menadžera na visokim pozicijama, održala veliki broj treninga, radionica i edukacija koji se zasnivaju na proceni i integraciji informacija na naučno proveren, objektivan način u cilju boljih odluka o ljudima u poslovnom okruženju.

Pogledajte utiske nekih od učesnika ovog treninga:

Ako ste zainteresovani da prođete kroz sertifikaciju, pogledajte dodatne informacije na na ovom linku i pišite nam.