SHL CEO Andy Bradshaw: Zapošljavanje IT profila koje se ne bazira samo na veštinama

Svaki CTO (Chief Technology Officer) traga za talentima koji će moći da odgovore na potrebe svog tima ali i da takođe ostvare svoje potencijale u budućnosti. Saznajte kako možete da zapošljavate u odnosu na veštine, fit i potencijal zajedno.

Andy Bradshaw u svom mesečnom vlogu Insights by Andy razgovarao je sa ko-osnivačem Aspiring Minds koji je sada CGO (Chief Growth Officer) u kompaniji SHL, Himanshu Aggarwal.

Aspiring Minds je sada deo SHL Group. Kombinovanjem nauke i tehnologije SHL je izgradio najnapredniji portfolio proizvoda za tržište digitalnih HR alata. Jedan od njih je i Tech Hiring Solution, o kome su njih dvojica razgovarali u epizodi koju možete da pogledate ovde:

Glavni izazovi u zapošljavanju IT talenata

Tokom prve decenije svoje karijere Himanshu je bio programer, a tokom poslednje napravio je alate koji kompanijama pomažu da se suoče sa sve većom potražnjom IT profesionalaca. Tehnologija je postala fundamentalni deo svih industrija – bez obzira na to da li je reč o idustriji automobila, bankarstvu ili proizvodnji. Zbog povećanja potražnje za IT profesionalacima selekcija je postala posao sa puno izazova.

Neki od najvećih izazova su:

  1. Privlačenje IT talenata
  2. Pružanje sjajnog iskustva ovim profilima
  3. Izgradnja kulture zbog koje bi kandidati izabrali baš vas!

Svaki profesionalac iz ove oblasti koji traži posao već ima više ponuda na raspolaganju. U skladu sa tim, brzina u procesu selekcije je od velike važnosti, dok se u isto vreme stavlja akcenat na iskustvo koje kandidati stiču tokom celokupnog procesa.

Pronalaženje IT talenata

Kada se radi o privlačenju i selekciji IT talenata važno je fokusirati se i na druge veštine pored tehničkih. Stalan razvoj novih tehnologija pokazao nam je koliko je važno birati zaposlene koji imaju potrebne soft skills i potencijal da se adaptiraju na okruženju u kojem je budućnost neizvesna, jer ono što je u širokoj primeni danas u budućnosti može da bude zamenjeno nekom do sada nepoznatom, efikasnijom i boljom tehnologijom.

Pomoću Tech Hiring Solution možemo proceniti tehničke sposobnosti kandidata, ali je sistem tako dizajniran da daje dublji uvid u one potrebe koje kompanija ima danas, kao i u potencijal koji kandidat pokazuje da se uklopi u kompaniju u budućnosti.

Svaki CTO danas traži i ponašanja, stavove i agilnost koja je potrebna da bi se kandidat adaptirao na okruženje koje se stalno menja. SHL nudi efikasno rešenje koje stavlja iskusvo kandidata na prvo mesto procesa selekcije i pored seta veština koji oni danas mogu da ponude, meri i potencijal koji svaki pojedinac ima za dalji napredak.

Za više informacija o tome kako je Aspiring Minds postao deo SHL Group pročitajte ovde.