Top Trendovi u HR-u Koji Nas Očekuju u 2022. Godini

Šta je 2020. godina donela dobro ili kraj 2021. godine? Sigurno ćete više nabrojati loše ili čak poražavajuće trenutke nego li neke radosne. Ono čemu su nas ove nepune dve godine pandemije i tranzicije sigurno naučile jeste da je adaptacija na promene ključ uspeha. Bilo da potiče od ljudi, organizacije ili kompanija, nemilosrdna realnost današnjice zahteva adaptibilnost i rezilijentnost.  

Kao najbitniji faktor za efikasno funkcionisanje internih procesa u kompaniji, HR menadžeri su “prvi na frontu” kada je u pitanju adaptacija na promene. Neki od trendova u HR-u su neminovni zbog trenutne situacije, dok su drugi uvedeni i tek će dobiti na značaju kako bi predupredili lične izazove sa kojima se zaposleni susreću.  

1. Redefinisanje iskustva zaposlenih (employee experience

Prethodno, iskustva su se gradila unutar kompanije, počevši od procesa selekcije, onboarding procesa,  upoznavanje novih kolega, team building sastanci i mnogi drugi. Sada su ovi suštinski važni procesi premešteni u drugi kontekst.  

Biti “fizički prisutan” je značilo da timovi međusobno grade veze kroz zajedničke projekte, sastanke i neformalnog druženja. Sada je na snazi druga reč – “digitalno prisutan.” Kontekst na koji nismo isprva navikli, ali na kojem smo primorani, a to je navikavanje na rad od kuće, hibridni rad i virtuelni sastanci.  

Kako kompanije mogu u ovim uslovima da grade efikasan employee experience? Pre svega, proces upoznavanja sa budućim zaposlenima počinje tokom prve faze – selekcije kandidata. Jedna od najefikasnijih praksi u ovoj fazi jeste fer i objektivna procena najvalidnijih prediktora uspešnosti koji determinišu uspeh na poslu putem psihometrijskog testiranja.  

Prednost ovakvog načina procene jeste što možete čak i u remote uslovima da adekvatno procenite ne samo najvažnije sposobnosti i znanja kandidata, već i da li su oni pravi “fit” u vašu organizacionu kulturu kroz procenu ličnostiponašanja, motivacije i drugih faktora.  

2. Analitika ljudi u radnom okruženju  

Da li ste znali da se samo 34% HR menadžera oslanja na podatke i metriku za donošenje odluka? Ogroman potencijal podataka koji nije ni blizu dostigao svoj vrhunac. Isprva, kompanije nisu verovale u AI prediktivnu analitiku i skupe softvere koji prate performans tima, jer pre nekih 10-ak godina ta tehnologija nije bila na zavidnom nivou. Sada je priča potpuno drugačija.  

Međutim, porast takođe nije značajan u nadolazećem periodu, jer kompanije smatraju da im je rešenje preskupo i ne mogu da vide značajne rezultate na početku investiranja. Rešenje bi bilo investiranje u slična rešenja koja će svakako poboljšati vaš uvid u zaposlene i to putem metodologije i psihometrije koja će učiniti da

  • Lakše i efikasnije pratite performans zaposlenih kroz objektivnije metode procene  
  • Procenite performans. Doprinos pojedinca u organizaciji izražavamo kroz merljiv učinak u određenom vremenskom periodu. Na ovaj način je moguće imati uvid u konkretne parametre koji ukazuju na to kako zaposleni dolaze do željenih rezultata, kao i njihov potencijal za dalji razvoj
  • Kroz učenje i razvoj trening programe vi planirate razvojne potrebe zaposlenih koji podržavaju i unapređuju performanse u okviru različitih radnih funkcija  
  • Razvijate lidere. Kada definišete željene kvalitete lidera, procenjujete iste i dizajnirate programe i obuke za razvoj liderstva 

3. Pomeranje granica u nadolazećim generacijama – Perennials 

Praćenje trendova takođe uključuje detaljno analiziranje šta čini svaku generaciju različitom od prethodne. Poznata je izreka čuvenog ruskog psihologa Vigotskog: “Svaka generacija živi na ramenima one prethodne generacije.”  

Dosta se pažnje poklanjalo kako se može dostići kohezija u radnom okruženju sa različitim generacijama. Iako se smatralo da se tu kriju neki faktori koji su moraju detaljno analizirati i ispitivati, ipak se svode na nekoliko bazičnih stvari.  

Osećaj balansa između privatnog i poslovnog života, svrha, efikasni i dobri lideri i profesionalan razvoj unutar kompanije. Nema velikih razlika unutar mišljenja različitih generacija.  

Ono što možemo da primetimo kao nadolazeći trend jeste pojava perennials – “grupa ljudi svih uzrasta, etniciteta i tipova koji prevazilaze stereotipe i uspostavljaju veze jedni sa drugima i svetom oko sebe.” 

Umesto da razmišljamo o unutargrupnim razlikama, efikasnije je da idemo u pravcu razvijanja individualnih snaga zaposlenih, vrednosti koje oni gaje i koje su njihove lične aspiracije. Time ćemo otkloniti bilo koje usputne pojave razlikovanja među generacijama.  

4. Konstruisanje planova za personalizaciju radnog mesta 

Zamislite svoju kompaniju kao jednu košnicu. Kada posmatrate košnicu vi primećujete da je to jedna jedinka koja svojim zajedničkim radom pridonosi da funkcionišu kao organizacija. Međutim, kada podrobnije analiziramo, svaka individua svojim ličnim radom doprinosi zajedničkoj koheziji čitave organizacije ka ispunjenju ciljeva.  

Kako se to postiže? Tako što omogućavamo pojavu slobodnog izbora svakog zaposlenog unutar vaše “košnice.” Sa jedne strane imamo ciljeve organizacije koji se moraju ispuniti, a sa druge strane imamo lične zahteve zaposlenih. Tu mora da postoji posrednik i često to spada na HR menadžere.  

Promena koju smo videli ove godine u načinu na koji mnogi od nas rade neizbežno vodi ka tome da zaposleni stvaraju sopstveno optimalno radno okruženje.  

Novi trend koji se pojavio je takozvani job craftingOn ima za cilj poboljšanje radnih mesta ljudi u korist i zaposlenih i organizacije. To je tehnika koja omogućava zaposlenima da unaprede svoj posao na pet različitih načina; u smislu zadataka, veština, svrhe, odnosa i blagostanja. 

Poverenje koje možemo prepustiti zaposlenima da upravljaju sopstvenim benefitima je put ka njihovom dugoročnom zadovoljstvu i na kraju značajno povećava produktivnost unutar kompanije.  

5. Svrhom vođene organizacije naspram izazova današnjice 

U zaključku, svrha koju zaposleni osećaju se manifestuje ne samo pri ispunjenju organizacijskih ciljeva, već i na drugim nivoima. Kompanije koje implementiraju svrhu u srž svog poslovanja uživaju u različitim benefitima koji su mogu videti u ponašanjima zaposlenih. Čak i u svakodnevnim odlukama, razgovorima, neformalnim sastancima i ostali oblici komunikacije se provlači svrha zašto vi kao kompanija postojite.  

Izazovi današnjice nisu ništa više nego test kako kompanije uspevaju da odgovore ne samo na izazove u svom okruženju, nego i koliko pridaju značaj svakom zaposlenom ponaosob. Tako će se svrha postojanja vaše kompanije uskladiti sa svrhom rada zaposlenih i rezultat je kohezija dvaju najvažnijih faktora od kojih zavisi kako će se kompanije adaptirati na bilo koje izazove današnjice.  

Pratite nas na LinkedIn-u gde na nedeljnom nivou pričamo o najnovijim dešavanjima u svetu HR-a i o našim uslugama možete videti ovde.