Uz pomoć testova za situaciono rezonovanje do idealnog kandidata

Donošenje odluka o kandidatima na osnovu ličnog osećaja ili prethodnog iskustva za posledicu ima više potrošenog vremena i para zbog neadekvatne procene sposobnosti izabranog kandidata.

Mnogo efikasnije i pouzdanije je u proces selekcije uvrstiti standardizovane, naučno utemeljene testove, koji precizno mere sposobnosti potencijalnih kandidata za određene pozicije, kao i to da li će se uklopiti u kulturu kompanije.

To ilustruje i podatak da 75 od 100 kompanija na Tajmsovoj listi najuspešnijih kompanija koriste naučni pristup i testove u nekom obliku da bi zaposlili odgovarajuće kandidate. 

Oslanjajući se na naučno zasnovane procene značajno se povećava šansa da ćete imati pravu osobu na pravoj poziciji.

Kako možete brzo i precizno identifikovati kandidate koji se ponašaju u skladu sa ulogom i organizacionom kulturom, istovremeno im pružajući zanimljivo iskustvo? 

Nekada je teško  postići pravi balans između ova dva zahteva.

Situational Judgement Test (SJT) ili Testovi situacionog rezonovanja pomažu organizacijama da postignu taj balans tako što omogućavaju merenje ponašanja kandidata kroz niz zanimljivih pitanja koja targetiraju rezonovanje u realnim poslovnim situacijama. 

Zašto su Testovi situacionog rezonovanja korisni u procesu selekcije?

  • Omogućavaju  da se prepoznaju kandidati koji poseduju optimalni nivo očekivanog sklopa ponašanja za određenu poziciju, kompaniju ili organizanizacionu kulturu.
  • Štede vreme jer osavremenjuju proces skrininga kandidata i eliminišu potrebu za pregledanjem velikog broja CV-a
  • Efikasnije upravljanje brojem kandidata- 30% kandidata sa najslabijim učinkom se izdvoje pre faza koje zahtevaju više resursa, kao što je intervju
  • Testovi mogu da se konfigurišu tako da sadrže interaktivne video zapise koji prikazuju ulogu i kulturu vaše organizacije. Kako bi prikazivali kulturu organizacije ovi testovi se kroz UK prilagođavaju po zahtevima klijenata. To je custom content, a postoje i prepackaged rešenja u vidu scenarija.  
  • Mogu da se koriste na svim uređajima (laptop, tablet, mobilni telefon) a da to ne utiče na rezultat kandidata.

Ovi testovi se najčešće koriste tokom procesa regrutacije, prilikom selekcije i tokom treninga, u procesu razvoja ili za procenu učinka i koučinga za različite industrije.

Na našoj platformi postoje tri vrste testova: izvršni (executive) scenario, scenario za menadžere i scenario za diplomce. Koriste se u zavisnosti od toga za koju ulogu procenjujete kandidata. Detaljniji prikaz svakog od scenarija možete pogledati ovde. 

Kako izgleda primer dobre prakse procene kandidata uz pomoć testova za situaciono rezonovanje?

Kompaniji koja je među vodećim svetskim provajderima rešenja za kontakt centre bio je potreban kompleksan proces regrutovanja kako bi efikasno procenili hiljade kandidata u različitim regionima. Njihov plan za transformaciju zapošljavanja uključivao je nove alate koji bi mogli preciznije predvideti potencijal kandidata za uspeh, na osnovu višestrukih ključnih radnih veština.

Ova kompanija je unapredila proces zapošljavanja koristeći naš AI alat za procenu znanja govornog engleskog jezika i testove situacionog rezonovanja koje je razvio SHL. 

Pomoću dve dokazane, objektivne procene – AI alata za procenu govornog engleskog i testa situacionog rezonovanje koji je osmislio SHL, ova kompanije je kreirala inovativnu telefonsku procenu mekih veština i unapredila proces zapošljavanja. 

Šta je bio rezultat ovakve procene kandidata?

Primena SHL-ovog inovativnog rešenja rezultirala je boljim zapošljavanjem i povećanjem efikasnosti. Pouzdane, fer i objektivne procene uz pomoć veštačke inteligencije doprinele su da samo visokokvalifikovani kandidati napreduju do faze intervjua, što je bila velika ušteda vremena i resursa. Korišćenjem SHL-ovih rešenja, ova organizacija je danas u mogućnosti da dostigne i proceni tri puta više kandidata nego ranije.

Osim efikasnosti, SHL im je pomogao da identifikuju i angažuju vrhunske timove za korisničku podršku. Rezultati zadovoljstva kupaca (CSATs) porasli za neverovatnih 32%, pri čemu se 60% ovog povećanja pripisuje tome što su angažovani zaposleni više usresređeni na potrošače, a preostalih 40% pripisuje se vešti sporazumevanja na engleskom jeziku. 

Ova kompanija nastavlja da koristi SHL-ova rešenja za procenu, trenutno procenjuje skoro 7.000 kandidata mesečno širom Filipina i nikada nije bila u boljem položaju da zadovolji potrebe svojih kupaca i da kontinuirano privlači i osigurava vrhunske talente za svoj sektor za korisničku podršku.

Zaključak

Testovi situacionog rezonovanju su najkorisniji u ranoj fazi procesa procene jer omogućavaju prepoznavanje kandidata koji poseduju optimalni nivo očekivanog sklopa ponašanja za određenu poziciju, kompaniju ili organizanizacionu kulturu.

Mogu se kombinovati  sa drugim SHL alatima za procenu talenata kako bi u potpunosti stvorili sliku o kandidatu. Na primer, mogu se kombinovati sa bilo kojom od procena sposobnosti Verify, da biste mogli da izmerite koliko se kandidat uklapa po ponašanju i sposobnostima u početnoj fazi aplikacionog procesa. 

Ukoliko želite da saznate više, kontaktirajte nas.