Koji su Benefiti Centra za Procenu i Razvoj?

Pre nego što produbimo temu o Centru za Procenu i Razvoj, podelićemo sa vama priču o dvojici zaposlenih Marka i Pola. Marko je iskusni menadžer ljudskih resursa koji je promenio veliki broj kompanija u kojima je radio. On je razvio strast za oblast ljudskih resursa kada je bio treća godina na fakultetu.

Kao student radio je na brojnim projektima koje je uspešno sproveo. To su bile simulacije intervjua, različite studije slučaja kroz seminarske radove, čak je za svoj diplomski rad pisao o teorijama liderstva u kriznom menadžmentu.  

Tokom nekoliko godina radnog iskustva, radio je na pozicijama team lead-a i susretao se sa brojnim izazovima i promena unutar kompanije, pri čemu nikada nije odustajao, a u isto vreme je uspevao da članovima svog tima da smernice kako bi se prilagodili tim promenama.

Jednom prilikom, Marko je u sebi rekao: “Već neko vreme razmišljam da sam isuviše buntovan kada je reč o mojim idejama. Toliko puta sam iskusio neprihvatanje svojih ideja od strane pretpostavljenih kad god sam pokušao da ih implementiram. Govorili su mi da sam izgubio fokus i fokus kompanije i zato sam ih napuštao. Loše sam se osećao, jer se to uvek dešavalo, s vremena na vreme, kao začarani krug. Sve dok nisam pronašao kompaniju koja ima potpuno drugačiji pristup.” 

Što se tiče Pola, on je potpuno druga priča i skroz drugačija ličnost u poređenju sa Markom. On je menjao fakultete, nikada nije uspeo da shvati šta zaista želi od karijere. Bio je nevoljan da promeni sredinu i kompaniju, iz straha da neće uspeti da pronađe drugu. Pol je bio nesiguran u svojim odlukama, za razliku od Marka. Ali Pol je posedovao nešto što Marko nije. Njegova upornost i sposobnost planiranja i organizovanja stvari do savršenstva, imao je oko za detalje.  

Kada je Pol prolazio kroz proces selekcije u kompaniji gde je radio, nije prošao prvog puta. Ali kompanija je otpustila svog trenutnog menadžera za ljudske resurse, i Pol je bio njihov sledeći kandidat koga su pozvali. Marko je svoj prvi posao dobio uz veliku pomoć uvaženog profesora sa fakulteta koji je video izvestan talenat u njemu.  


Da li primećujete šta se ovde dešava? Dva potpuno različita primera i dalje ne mogu da pronađu kompaniju koja bi prihvatila njihov talenat. Ni proces selekcije, ni brojni centri za procenu i razvoj se nisu fokusirali na njihove kompetencije. 

Iskustvo sa Centrom za Procenu i Razvoj je promenilo njihovu priču  

Nisu ni znali da su bili pozvani istog dana da učestvuju u Centru za Procenu i Razvoj. Marko i Pol su aplicirali za posao u kompaniji koja je koristila SHL-ov Model Univerzalnih Kompetencija.

Na samom kraju su se slučajno sreli i imali potrebu da razmene svoje iskustvo o celodnevnoj proceni. “Da li si ikada prolazio kroz Centar za Procenu i Razvoj?” nervozno je upitao Pol, na šta je Marko odgovorio: “Ne, ali znam da ovaj metod za procenu imaju kompanije koje žele da obezbede maksimalnu objektivnost kada je u pitanju procena kompetencija kandidata.” Zatim, procenjivač Marta je rasporedila kandidate u različite radne prostorije.

Marko i Pol nikada nisu prošli kroz ovakav proces selekcije. Stavljeni su u realne poslovne situacije gde su implementirali znanje, iskustvo, ali i jedinstvenu perspektivu na rešavanja problema i davanje uvida.  

Kroz različite simulacije i zadatke, procenjivač je uživo u kontaktu sa učesnicima i fokusira se na njihov kranji rezultat (primer: prezentaciju koju prave na bazi neke analize podataka), veštine pregovaranja, koučing, interni sastanci sa kolegama, odnosi sa klijentima itd. Ono što diferencira SHL-ov metod centra za procenu i razvoj je mogućnost procenjivača da prati ponašanja učesnika koja će odrediti najveću verovatnoću uspešnosti kandidata u budućuoj radnoj ulozi.

Ne samo da se ovaj metod može koristiti za svoj proces selekcije, već je moguće uspešno implementirati u svoj dalji plan za razvoj karijere zaposlenih. Ako želite da saznate ko ima najviši potencijal za poziciju menadžera, lidera ili ako želite da procenite seniorske pozicije, SHL ima višedecenijsko iskustvo i razvijen metod za primenu centra za procenu i razvoj


Kako se završila naša priča sa Markom i Polom? Pa, postali su najbolje kolege! Prava uspešna priča ove dvojice. Marko je napokon pronašao kompaniju koja je procenila i validno iskoristila njegov kreativan i inovativan način razmišljanja, gde je sada presrećan svojom pozicijom Kreativnog Direktora. Pol je preuzeo jednu od vodećih liderskih pozicija i briljira unutar kompanije. Ovo se dešava kada kompanija koristi naučni i psihometrijski pristup za procenu i razvoj 

Njihova uspešna priča možete postati vaša uspešna priča sa nama

Naše akreditacije