Istraživanje klijenata pokazalo veliko zadovoljstvo uslugom i trudom koji ulažemo

Krajem prethodne godine sprovedena je anketa zadovoljstva klijenata našom uslugom. Na osnovu odgovora klijenata procenjeno je da su 100% zadovoljni uslugom (Customer Satisfaction Score), 100% zadovoljni trudim koji ulažemo (Customer Effort Score), a Net Promoter Score je ocenjen sa 86,96.

anketa-zadovoljstva-klijenata

Ovu anketu sprovodimo svake godine kako bismo kontinuirano pratili potrebe i zadovoljstvo klijenata, negovali i unapredili naš odnos, kao i naše usluge. Anketa meri zadovoljstvo klijenata u oblasti: naše saradnje, vrednosti koje dobiju, način naplate, uslugu, marketing, sistem, treninge, konsultantske usluge i stručnost.

Na osnovu prikupljenih podataka, zaključujmo da svi klijenti imaju pozitivan odnos sa kompanijom i smatraju da je održavanje te saradnje lako. Pored toga, čak 87% klijenata vidi SHL kao lidera na tržištu, što pokazuje našu posvećenost stalnom inoviranju i pružanju kvalitetnih rešenja u oblasti upravljanja talentima.

Naša rešenja su praktična i prilagođena potrebama onih koji ih koriste, a alati efikasni, efektivni i laki za korišćenje, sa čime se slažu svi klijenti. Pored toga, svi su u potpunosti zadovoljni svojim prilagođenim rešenjima.

Saznajemo da oni SHL vide kao kompaniju koja brine o njihovim potrebama i koja se dobro snalazi sa svim pitanjima. Drago nam je da smatraju da se na našim društvenim mrežama i sajtu može naći koristan i relevantan sadržaj, i većina veruje da su pravovremeno informisani o našim aktivnostima.