360° Evaluacija

SHL online 360° Multi-Rater Feedback System (MFS) kompanijama pruža strukturiranu i detaljnu analizu performansi i trenutnog nivoa razvijenosti kompetencija na osnovu ocena više stejkholdera – samog zaposlenog, njegovih kolega, članova tima, menadžera, klijenata. Evaluacija 360° omogućava feedback koji značajno doprinosi donošenju odluka o talentima.     

Prilikom izrade talent menadžment strategije potrebno je razumeti trenutnu poslovnu situaciju i identifikovati pravac u kojem organizacija želi da ide. Zato je važno da budete sigurni u to da su pravi ljudi, oni koji imaju veštine i potencijal potreban da ispune ove organizacione ciljeve i suoče se sa izazovima, na pravim pozicijama. Potrebno je da znate njihove snage i oblasti za razvoj, a zatim da talenat uskladite sa ukupnom organizacionom strategijom. Instrument za procenu putem metode 360° omogućava da pripremite prave ljude za prave pozicije, otkrijete razvojne potrebe timova i usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultata.

Procena 360°:

  • Pruža detaljnu povratnu informaciju o veštinama, sposobnostima, osobinama ličnosti i drugim karakteristikama pojedinca koje su relevantne za posao koji obavlja.  
  • Daje mogućnost sagledavanja pojedinca kroz više perspektiva: sopstvene (samoprocena), menadžerske, direktnih podređenih, kolega i drugih (na primer internih klijenata). 
  • Predstavlja jedinstveno, interaktivno rešenje sa novim, ažuriranim korisničkim interfejsom za lepše i jednostavnije iskustvo svih koji pristupaju proceni. 
  • Dostupna je preko računara, kao i mobilnih uređaja 

Benefiti evaluacije 360°:

  • Povežite učinak zaposlenih sa ciljevima kompanije kako biste bili sigurni da su pravi ljudi na pravim mestima i da mogu da implementiraju sve vaše buduće planove 
  • Identifikujete liderski potencijal i napravite plan napredovanja zaposlenih sa visokim potencijalom 
  • Brzo otkrijete zaposlene sa visokim učinkom i motivišete ih, pre nego što napuste organizaciju 
  • Unapredite motivaciju zaposlenih, s obzirom da zaposleni vide ovaj način procene kao fer i više ga vrednuju kao deo razvojne strategije organizacije