Revizija Talenata

Strategija ne daje rezultate kada nema talenata potrebnih da je sprovedu. Identifikujte gde su vam potrebni talenti kako biste odgovorili na izazove koje nameću spoljni faktori i promene koje uslovljava konkurencija. Procenite talente u vašoj kompaniji u odnosu na vaše željene poslovne ishode i identifikujte mesta gde postoji potreba za novim veštinama i razvojem talenata.   

Zašto SHL Rešenja za reviziju talenata?

Kako promene strateškog pravca organizacija postaju sve češće, manje predvidljive i sve više digitalne, neophodno je pratiti zahteve i potrebe talenata i proveriti da li trenutni timovi razumeju nove zahteve i očekivanja koja se pojavljuju prilikom implementacije novog poslovnog modela. Istraživanja pokazuju da samo 39% organizacija razumeju potencijal svojih zaposlenih. SHL rešenje za reviziju talenata je zato dizajnirano tako da daje jasnu sliku o trenutnim sposobnostima vaših zaposlenih i to iz perspektive vaše strategije i buduće potrebe za talentima.  

Procena talenata kroz rigorozna, prediktivna i proverena SHL rešenja koja kombinuju objektivan i mobile-first pristup sa uvidima u vaše talente na jednoj jedinstvenoj platformi – Talent Central, koja nudi različite vrste talent analitike tako da omogućava jednostalno usklađivanje zaposlenih sa vašom biznis strategijom.  

Globalno priznata metodologija

Uvidi u to kako pravi talenti izgledaju zasnovan na istraživanju i više od 40 godina iskustva u dizajniranju rešenja za procenu talenata kroz objektivan pristup evaluacije ljudskog potencijala   

Prediktivni alati bez premca

Opsežan i raznovrstan portfolio alata za procenu talenata i izveštaja, kombinovan sa vizuelnim prikazom koji zajedno daju sveobuhvatan akcioni uvid za upravljanje talent strategijom i organizacionim ciljevima koji unapređuju performans.  

Eksterna perspektiva

Globalni, eksterni uvid u talente koji omogućava da stvorite jasnu sliku o postojećem talentu u vašoj organizaciji i koje će vam pomoći u donošenju efektivnih odluka o investiranju talente.  

Procena ličnosti

Procenite preferirani stil ponašanja vaših zasposlnih, njihove jake strane i oblasti za razvoj
kako biste predvideli njihov uspeh u specifičnim ulogama.  

Saznaj više

Procena motivacije 

Identifikujte faktore koji motivišu vaše zaposlene, kao i one koji utiču na smanjenu produktivnost i lošiji performans.  

Saznaj više

Procena kognitivnih sposobnost

Procenite kognitivno rezonovanje, logiku i sposobnost vaših zaposlenih da rade sa informacijama.  

Saznaj više

Virtuelni centri za procenu i razvoj

Procenite talente i na daljinu koristeći platformu dizajniranu specijalno za to, a kroz
simulacije koje odslikavaju realne situacije i probleme u poslovnom okruženju i tako procenjuju performans vaših zaposlenih.

Saznaj više

360° Evaluacija

Prikupite feedback od više evaluatora i donesite najbolju odluku koristeći više perspektiva. 

Saznaj više