Trening akademija

SHL Sertifikacione treninge vode sertifikovani SHL treneri i konsultanti sa ciljem da vam kroz visokointeraktivne treninge pomognu da donesete najbolje talent menadžment odluke.

Naši treninzi

Intervju zasnovan na kompetencijama

Sertifikacija za sprovođenje strukturiranih intervjua zasnovanim na kompetencijama od njihove pripreme do donošenja krajnje odluke. Dostupne su dve varijante ovog treninga: Interaktivan trening za HR profesionalce i početnike i Intenzivna radionica za hiring menadžere. Saznaj više

Procena ličnosti i sposobnosti

Sertifikacija za korišćenje psihometrijskih alata u poslovnom okruženju sa posebnim fokusom na SHL globalno priznate testove sposobnosti (Verify) i vodećem upitniku ličnosti (OPQ32). Saznaj više

Centar za procenu i razvoj

Sertifikacija za dizajniranje i implementaciju centara za procenu i razvoj. Centar za procenu i razvoj predstavlja jedan od najvalidnijih metoda za procenu kandidata koja omogućava dobijanje kompletne slike o snagama i razvojnim potrebama kandidata, a koristi se kako u svrhe selekcije, tako i u svrhe razvoja. Saznaj više

Praktična primena procene ličnosti i sposobnosti

Sertifikacija dizajnirana za one koji već koriste SHL portfolio proizvoda namenjena upoznavanju celog portfolija dostupnih SHL psihometrijskih testova i izveštaja i njihove međusobne povezanosti sa ciljem optimalnog korišćenja psihometrijskih alata u organizaciji. Saznaj više

Trening za procenjivače

Sertifikacija za procenjivače koji aktivno učestvuju u Centrima za procenu i razvoj. Cilj treninga je sticanje veštine procenjivanja pomoću praktičnih primera za svaku od vežbi koje se koriste u Centirma za procenu i razvoj. Saznaj više

Opcije isporuke treninga

Virtuelno 

Naši virtuelni treninzi kreirani su tako da budu jednako interaktivni kao i naši in-company ili otvoreni treninzi uživo, sastoje se od istih modula, ali se sprovode u virtuelnom okruženju.  

In-company 

In-company treninzi namenjeni su da se prilagode potrebama vaše kompanije – u okruženju koje vi izaberete i periodu koji vama odgovara omogućava vam da se sa SHL sertifikovanim trenerom fokusirate na trening koji vas vodi ka vašim poslovnim ciljevima.  

Otvoreni trening 

Otvoreni treninzi predstavljaju priliku da se pored usavršavanja znanja upoznate i sa kolegama iz vaše industrije i sa njima podelite vaše znanje i iskustvo. Pogledajte naš Kalendar otvorenih treninga za informacije o dostupnim kursevima. 

  • Više od 75% učesnika naših treninga prijavilo je da je SHL sertifikacioni trening investicija koja im je pomogla da napreduju u karijeri.  

  • Znanje o korišćenju SHL metodologije i alata za procenu omogućava vam da donosite objektivne odluke kroz ceo životni ciklus zaposlenog i unapredite svoje poslovne procese, dok u isto vreme možete biti sigurni da su svi etički i pravni okviri ispoštovani. 
  • Naši treninzi za tumačenje psihometrijskih testova predstavljaju međunarodno priznatu kvalifikaciju akreditovanu od strane Britanskog udruženja psihologa i Evropske federacija psihologa.