Centar za procenu i razvoj 

Centar za procenu i razvoj predstavlja jednu od najvalidnijih metoda procene jer omogućava dobijanje kompletne slike o kandidatu. Naš trening je bogat praktičnim primerima i vežbama koje vam omogućavaju da sami naučite da dizajnirate i implementirate centre za procenu i razvoj u vašoj organizaciji.

Kome je trening namenjen? 

 • Onima koji žele da samostalno dizajniraju i izvode Centre za procenu i razvoj
 • Linijskim menadžerima koji žele da uvedu ili unaprede postojeće centre za procenu i razvoj 
 • Svima koji žele da prošire svoj portfoilo i uvedu centar za procenu i razvoj u okviru svoje kompanije 

Teme: 

 • Primena centara za procenu 
 • Model kompetencija kao osnova centara za procenu 
 • Značaj analize posla 
 • Metod i prednosti centara za procenu 
 • Dizajn i implementacija centara za procenu i razvoj 
 • Matrica centara za procenu 
 • Integracija sakupljenih informacija 
 • Dizajniranje vežbi 
 • Centri za razvoj 
 • Pregled i validacija centara 
 • Pravičan metod selekcije 
 • Povezivanje centara za procenu sa poslovnim ciljevima 
 • Povraćaj investicije kroz centre za procenu 
0%

u skraćenju vremena za proces selekcije i regrutacije u globalnim kompanijama

0%

više efikasni u proceni za menadžerske pozicije

0%

naših klijenata globalno ocenje našu virtuelni verziju centara za procenu i razvoj kao krajnje odličnu