Intervju zasnovan na kompetencijama

Intervju zasnovan na kompetencijama (Competency Based Interview- CBI) je visoko interaktivan trening koji se bavi svim fazama intervjuisanja – od pripreme, do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke. Učesnici će unaprediti pripremu intervjuisanja, naučiti da postavljaju prava pitanja uz pomoć kojih će najviše saznati o svakom kandidatu i samim tim doneti najbolju moguću odluku. 

U okviru naše trening akademije dostupna su dva kursa: 

 1. Interaktivan trening za HR profesionalce i početnike 
 2. Intenzivna radionica za hiring menadžere 

Interaktivan trening za HR profesionalce i početnike 

Naš visokointeraktivan sertifikacioni trening “Intervju zasnovan na kompetencijama” omogućava da se polaznici tokom dva dana treninga u dinamičnoj atmosferi koja ostavlja mnogo prilika za vežbanje uz SHL sertifikovanog trenera detaljno upoznaju sa svim fazama ove metode intervjuisanja – od pripreme, preko izvođenja, sve do njegovog zatvaranja.  

Kome je trening namenjen? 

 • Početnicima u oblasti HR-a, naročito onima koji se bave regrutacijom i selekcijom  
 • HR profesionalcima koji žele da steknu nova znanja i poboljšaju svoju veštinu intervjuisanja 
 • Svima onima koji žele da primene standardizovan pristup intervjuisanju u poslovnom kontekstu 

Teme: 

 • Šta je model kompetencija i kako on doprinosi povećanoj objektivnosti u poslovnom okruženju?  
 • Kako da postavite model kompetencija za bilo koju poziciju?
 • Kako da selektujete najefikasnija pitanja koja će vam omogućiti da dobijete informacije potrebne za donošenje informisanih odluka? 
 • Kako da sprovedete intervju zasnovan na kompetencijama na strukturiran, fokusiran, sveobuhvatan i fer način? 
 • Kako na sistematičan način da procenite informacije koje ste dobili tokom procesa intervjuisanja?  

Intenzivna radionica za menadžere  

Napredno intervjuisanje zasnovano na kompetencijama predstavlja radionicu koja je prilagođena “hiring menadžerima” koji žele da unaprede svoju veštinu intervjuisanja kroz stručne savete i interaktivne sesije sa SHL Sertifikovanim trenerom i sertifikuju se za intervjuisanje zasnovano na kompetencijama. 

Kome je trening namenjen? 

 • Menadžerima koji žele da unaprede svoju veštinu intervjuisanja.  

Teme: 

 • Kako identifikovanje ključnih kompetencija koje su direktno povezane sa poslovnim ishodima olakšava i poboljšava proces intervjuisanja?   
 • Kako da unapredite način na koji postavljate pitanja na intervjuu kako biste sa preciznošću izmerili individualni potencijal svakog kandidata? 
 • Koje alate možete da koristite zajedno sa intervjuom kako biste doneli objektivnu odluku na osnovu svestranih dokaza? 
 • Kako da sprovedete intervju tako da dobijene odgovore klasifikujete i procenite na efikasan i efektivan način koji unapređuje vašu veštinu donošenja odluka?

Strukturirani intervjui su 0 puta efikasniji

u predviđanju uspeha na poslu od nestrukturiranih