Job Focused Procena Talenata

Job Focused Talent Assessments predstavlja specijalno dizajnirano SHL rešenje za ključne pozicije: Workplace Safety and Industrial, Contact Center, Service & Entry i Professional, Sales & Managerial. Osmišljen je tako da je pogodan za različite industrije, radne uloge i hijerarhijske nivoe.    

Job Focused Procene:

Kratke su i targetirane 

Job Focused procene su kraće od multi-assessment rešenja i fokusiraju se na merenje samo onih veština koje su ključne za određeni posao. Daju brzu povratnu informaciju koja je jasna za tumačenje što skraćuje vreme potrebno za selekciju i čini je prijatnijim i jednostavnijim iskustvom i za kandidate i za hiring menadžere.

Imersivne su i relevantne za posao

Dizajnirane su tako da daju kandidatima multimedijalno iskustvo tokom procesa selekcije koje služi da na najbolji način prikaže brend i kulturu organizacije. Ovo ne samo što omogućava da se kandidat oseti dobrodošlim, već i da se upozna sa organizacijom i svojom ulogom u njoj tako da sam može da proceni koliko se u nju uklapa. Na ovaj način omogućavaju organizacijama koje ih koriste da postanu employer of choice.

Daju brze, jasne i tačne  informacije o uklapanju pojedinca u organizaciju

Po završetku procene vaš tim za regrutaciju dobiće globalni job fit rezultat, koji pomaže pri selekciji kandidata koji najviše odgovara određenoj poziciji. Osim toga dostupna su 3 izveštaja koji daju detaljnu sliku o kandidatu: Detailed Overview Report, Interview Report i Development Report. Dobijeni rezultat se direktno intergrišu sa mnogim postojećim ATS softverima 

Kandidati sa visokim rezultatima na Job Focused Procenama Talenata:

0%

su veštiji sa kompleksnim kupcima

0%

manje kasne na posao

0%

brže usvajaju ključne prodajne veštine

Workplace Safety and Industrial

Identifikujte najbolje kandidate za uloge u proizvodnji, u okruženjima koja zahtevaju visok nivo bezbednosti, savestan pristup i orijentaciju na kvalitet, sigurnost i pouzdanost u radu. 

Kontakt Centar

Prepoznajte najviše potencijale koji će pružiti izuzetno korisničko iskustvo u radu sa klijentima u prodaji, kontakt centrima, kroz brzu i pouzdanu isporuku usluge.  

Service & Entry

Identifikujte kandidate koji pokazuju visok potencijal za rad koji zahteva izuzetno uslužno iskustvo uz savesno obavljanje posla. 

Professional, Sales & Managerial

Identifikujte kandidate sa najvećim potencijalom za uspeh i rast u profesionalnim ulogama i one koji poseduju veštine rukovođenja i motivisanja drugih.