Akvizicija Talenata

Regrutacija i selekcija onih kandidata koji se najbolje uklapaju ne samo u određenu ulogu već i u organizacionu kulturu nije lak zadatak. SHL rešenja omogućavaju organizacijama da identifkuju ove talente na osnovu unapred određenih faktora uspeha, a pomoću objektivnih rešenja zasnovanih na nauci.

Rešenja za menadžere

Dobri menadžeri na mnogo načina doprinose organizaciji u kojoj rade, ali SHL istraživanja utvrdila su da 82% organizacija ne uspe da implementira uspešan program zapošljavanja i zadržavanja uspešnih menadžera. Naša objektivna psihometrijska rešenja za procenu menadžera polaze od identifikovanja faktora uspeha budućih menadžera u odnosu na zahteve pozicije i organizacionog konteksta i tako vam pomažu da identifikujete one koji se najbolje uklapaju u vašu organizaciju.

Saznaj više

Rešenja za masovno zapošljavanje

Učinite masovnu selekciju personalnijom za kandidate sa inovativnim, interaktivnim rešenjima koja će oduševiti vaše kandidate, a vašem timu za selekciju pružiti objektivne, jasne informacije. Zaposlite najbolje talente tako što ćete identifikovati one koji se najviše uklapaju u određenu ulogu i organizaciju sa našim prediktivnim, proverenim alatima zasnovanim na nauci i specijalizovanim rešenjima za Maloprodajnu industriju i Kontakt centre.

Saznaj više

Rešenja za Tech industriju

Kao jedna od najbrže rastućih industrija na svetu koju odlikuju stalne promene Tech industrija predstavlja poseban izazov za organizacije. Zaposlite talente koji koji su spremni da se suoče sa ovim promenama uz pomoć SHL virtuelnih rešenja za intervjuisanje, procenu tehničkih znanja i programiranja i pružite kandidatima imersivno, interaktivno i inovativno iskustvo.

Saznaj više

Rešenja za diplomce

U slučaju kandidata koji su tek završili studije selekcija predstavlja izazov kako za njih same, tako i za organizacije koje ih zapošljavaju. Ova grupa kandidata je specifična po tome što ima malo ili nimalo randog iskustva, te je teže predvideti njihovo buduće ponašanje u poslovnom okruženju i radni učinak. SHL rešenja za procenu diplomaca dizajnirana su sa ovime u vidu. Pružaju diplomcima mogućnost da se upoznaju sa očekivanjima pozicije i vašom organizacionom kulturom, vrednostima i brendom, dok vašem timu za selekciju daju prediktivne alate da ih na najbolji način procene.

Saznaj više