Virtuelni Centar za Procenu i Razvoj

Pređite na digitalno i isporučite superiorno iskustvo. Isporučujemo Centar za procenu i razvoj klijentima preko onlajn platforme sa svim alatima za psihološku procenu kandidata. Održavamo ljudski dodir i virtuelno prilikom psihološke procene, ali sa dodatim benefitom najopsežnije nauke o ljudima na svetu. 

Novo virtuelno rešenje za celokupnu procenu kandidata

Centar za procenu i razvoj predstavlja jednu od najvalidnijih metoda procene jer omogućava dobijanje kompletne slike o kandidatu. SHL virtuelni centar za procenu i razvoj su jedinstveno digitalno rešenje za brzu i efikasnu procenu bilo kada, bilo gde.

0%

u skraćenju vremena za proces selekcije i regrutacije u globalnim kompanijama

0%

više efikasni u proceni za menadžerske pozicije

0%

naših klijenata globalno ocenje našu virtuelni verziju centara za procenu i razvoj kao krajnje odličnu

Zamenite metod papira i olovke sa ultimativnim iskustvom psihometrijske procene

Bez napora organizujte svoj Centar za procenu i razvoj na digitalnoj platformi koja oduševljava učesnike sa interaktivnim sadržajem i jasnim krajnjim procesom ka najobjektivnijoj psihološkoj proceni.

Procenite ljude pomoću tehnologije koju koriste u stvarnom svetu

Osposobite ljude da pokažu svoju pravu sposobnost pomoću simulacije odgovaranja na profesionalne mejlove, grupne vežbe, sastanke sa klijentima i još mnogo toga, sa najširim svetskim spektrom psihometrijskih, kognitivnih i procena znanja i veština.

Steknite dublji uvid i dođite do bržih rezultata

Ubrzajte proces zapošljavanja i donošenja odluka o razvoju sa automatizovanim izveštajima i interfejsom koji je konstruisan pomoću tehnologije i nauke o ljudima na interaktivnoj onlajn platformi.