Rešenje za diplomce

Identifikujte najbolje diplomce sa SHL rešenjem koje precizno procenjuje potencijal, meru u kojoj se pojedinac uklapa u određenu poziciju ili organizaciju i njegovu spremnost da vam pomogne u ostvarivanju organizacionih ciljeva. 

 

Zašto je važno pristupiti proceni diplomaca na drugačiji način? 

Selekcija diplomaca izazovna je za kandidate ali i za kompanije koje ih zapošljavaju. Prvenstveno radi se o grupi koja ima malo ili nimalo radnog iskustva što znači da je teško doneti informisanu odluku o njihovom ponašanju u radnom okruženju i predvideti njihov budući radni učinak. SHL je zato razvio specifične procene koje targetiraju upravo diplomce koji omogućava pozitivno iskustvo kandidata i upoznaje ih na pravi način sa očekivanjima pozicije i vašom organizacionom kulturom,  vrednostima i brendom.  

Današnji diplomci očekuju više od procesa selekcije i dva puta više su spremni da prihvate ponudu ako osećaju da su procenjeni na objektivan i fer način. Naš pristup se, imajući to u vidu, sastoji iz aktivne motivacije i smislenih interakcija sa vašim timom, koje im omogućavaju da razumeju zahteve pozicije kroz realne situacije i da se uklope na najbolji mogući način. Ovo je moguće čak i u virtuelnom okruženju pomoću naših nagrađenih i svetski priznatih procena i tehnologije intervjuisanja putem platforme dizajnirane samo za to sa mogućnošću personalizovanog video feedback-a za svakog kandidata

Job Focused Assessments za diplomce

Identifikujte diplomce sa potencijalom za uspeh koji će se razvijati u vašoj organizaciji. 

Pročitajte više.

Test kognitivnih sposobnosti Verify Interactive

Prepoznajte one talente sa visokom sposobnošću za rešavanje problema i izraženim kritičkim mišljenjem pomoću našeg seta testova kognitivnih sposobnosti.

Saznajte više.

Video intervjuisanje – on demand i uživo

Brzo izvšite skrining kandidata pomoću našeg on-demnd rešenja za intervjuisanje na daljinu i omogućite izabranim kandidatima da se pokažu u najboljem svetlu pomoću video intervjua uživo. 

Saznajte više.

Virtuelni centar za procenu i razvoj

Steknite uvid u to kako kandidati rešavaju zadatke tipične za njihov posao i procenite nivo njihovog uklapanja u poziciju ili radnu ulogu kroz kompetencije koje su ključne za njihov uspeh. 

Saznajte više.

Test situacionog rezonovanja za diplomce

Procenite stil ponašanja kandidata u tipičnim poslovnim situacijama pomoću testa situacionog rezonovanja dizajniranim iz ugla kompetencija važnih za diplomce sa malo ili nimalo radnog iskustva. 

Saznajte više.