Metodologija

Dobro integrisana strategija upravljanja talentima će omogućiti vašem HR timu da deluje na efikasan način ukoliko dođe do promene poslovne strategije kompanije. Naš pristup za uspostavljanje jedinstvenog pristupa koji može da odgovori na ove izazove na nivou različitih sektora, specifičnosti i hijerarhijskih uloga zasnovan je na prediktivnoj analitici koja se uz adekvatnu procenu prilagođava potrebi talenata u kompaniji. 

Naučno dokazana metoda razumevanja ponašanja u radnom okruženju 

Dobra analiza znači dobar start. Zato je polazna tačka za dalju konstrukciju svih naših rešenja Univerzalni Model Kompetencija (Universal Competency Framework – UCF) – strukturirani metod zasnovan na dokazima koji nam omogućava da opišemo i izmerimo ponašanje u poslovnom domenu  i na osnovu toga predvidimo budući radni učinak. Ovaj model sačinjava 8 faktora i 20 kompetencija putem kojih se mogu odrediti kriterijumi uspeha u svim industrijama u odnosu zahteve neke pozicije, tima ili hijerarhijskog nivoa.

Rešenja kroz čitav životni ciklus zaposlenog 

Baziran na ovom modelu naš raznovrstan portfolio raspolaže rešenjima pogodnim za čitav životni ciklus individue (Employee lifecycle).  Cilj je da isprati celokupan razvoj pojedinca od početne pozicije do one koja je u skladu sa potencijalom i interesovanjem zaposlenog.   

Kako se ovo odražava na vašu kompaniju? Ističemo važnost vašeg gledišta i ličnih ciljeva. Za početak, fokus je na poslovnoj strategiji koja ima direktan uticaj na postavljanje strategije upravljanjem talenata, u čemu vam možemo pomoći. Ali nijedna talent strategija ne bi funkcionisala ako ne zauzmemo fleksibilan pristup. Naš univerzalni model kompetencija je validiran širom sveta, tako da se ciljevi vaše kompanije mogu „prevesti” na univerzalni jezik koji vas približava idealnoj strategiji talenata. Na kraju krajeva, sve do čega nam je stalo su poslovni rezultati koji nas vode do sledećeg odeljka – procena kompetencija u poslovnom kontekstu. 

Procena kompetencija u poslovnom kontekstu

Univerzalni model kompetencija podrazumeva model posmatranja poslovnih performansi kroz definisanje odnosa između preferiranog načina ponašanja – ličnog potencijala, indikatora ponašanja koji čine jednu kompetenciju i željenih rezultata koji su potrebni za uspeh na određenoj poziciji.

Ovaj model vam pomaže da unapredite proces: 

  • Regrutacije: Prilikom procene kandidata u odnosu na definisane kriterijume potrebne za otvorenu poziciju 
  • Procene performansi: Doprinos pojedinca u organizaciji izražavamo kroz merljiv učinak u određenom vremenskom periodu. Na ovaj način je moguće imati uvid u konkretne parametre koji ukazuju na to kako zaposleni dolaze do željenih rezultata, kao i njihov potencijal za dalji razvoj 
  • Učenja i razvoja: Kada kreirate i razvijate trening programe, planirate razvojne potrebe zaposlenih koji podržavaju i unapređuju performanse u okviru različitih radnih funkcija 
  • Razvoja lidera: Kada definišete željene kvalitete lidera, procenjujete iste i dizajnirate programe i obuke za razvoj liderstva 

Na ovaj način:

  • Donosite adekvatnije odluke tokom procesa selekcije kandidata 
  • Štedite vreme i budžet 
  • Unapređujete utisak o vašem brendu 
  • Efikasnije pristupate razvoju talenata i donosite fer i objektivne odluke o unapređenju zaposlenih 
  • Planirate uspešniju reorganizaciju i restrukturiranje vaše kompanije

Razlika između potencijala i kompetencija

Kompetencije definišemo kao ponašanja koja su od ključne važnosti za postizanje željenih rezultata u radnom okruženju. Kada procenjujemo kompetencije, fokus je na ponašanjima koja podržavaju postizanje organizacionih ciljeva. 

Potencijal, sa druge strane se odnosi na prirodnu tendenciju pojedinca da se ponaša na određeni način i njegovo interesovanje za dalji razvoj specifičnih sposobnosti i veština. Za potencijal kao termin se često navodi da je latentna osobina, odnosno skrivena je i izazovna u smislu predviđanja poželjnog ponašanja zaposlenih/kandidata.   

Ključna razlika je u tome koliko je moguće objektivno meriti one faktore koji značajno utiču na performans u radnom okruženju. To su upravo kompetencije za koje je SHL uveo univerzalan model i koji je aplikabilan u svakoj industriji i organizaciji.