Testovi veština i simulacije

Kada su u pitanju tehničke i biznis veštine, želite da posedujete metod procene koji će vam pružiti maksimalnu objektivnost, ali istovremeno štedi na vremenu kako bi vaš HR tim mogao da zaposli top talente! Naša platforma vam omogućuje da procenite veštine vaših kandidata, bez obzira gde se nalaze u svetu.

Precizno procenite znanje, koncepte i praktičnu primenu

Postavite vašim kandidatima prava pitanja. SHL poseduje čitav repertoar pitanja koji su priznati i validirani od strane stručnjaka i možete ih postaviti u realnim poslovnim simulacijama kako biste maksimalno objektivno i precizno procenili veštine kandidata. U rasponu od IT rešenja, veština potrebnih za rad u kontakt centru, biznis veština, pouzdano vodite svoje talent menadžment odluke tokom procesa selekcije.

Virtuelno povećajte doseg i uštedite vreme HR timu

Naši testovi za procenu veština su automatizovani, možete kontrolisati uslove testiranja gde god da se nalazite i možete da procenite stotine kandidata istovremeno i na daljinu. Učinite vaš proces zapošljavanja dostupnim većem broju kandidata i dozvolite vašim hiring menadžerima da se fokusiraju na konvertovanju top talenata za vašu kompaniju.

Pomozite kandidatima da pokažu svoje veštine

Jedan od najbitnijih faktora po kome ćete se razlikovati od konkurencije jeste kako predstavljate vaš brend kandidatima koji se prijave? Ovde je važno istaći da li vaš proces selekcije pruža upečatljivo iskustvo kandidatima.

SHL simulacije su izgrađene sa najsavremenijom tehnologijom, uključujući integrisana razvojna okruženja za programiranje i procene koje su integrisane sa AI tehnologijom sa kojom možete komunicirati. Održite kandidate uključenim u proces selekcije pružanjem najobjektivnijih i najrealnijih mogućnosti da pokažu svoj talenat.

Tehničke veštine

Povećajte efikasnost tehničke procene pomoću pristupačnog iskustva u realnom vremenu i uštedite vreme menadžerima tako da lakše mogu da strukturišu komplikovane procese selekcije u IT-u, dok istovremeno pružate pozitivno iskustvo kandidatima sa SHL alatima za procenu preko 250 tehničkih veština iz oblasti mobilne industrije, front end, back end, data science i mnogih drugih.

 

Jezičke veštine

Određeni poslovi zahtevaju visok stepen stručnosti u korišćenju jezika u svakodnevnoj komunikaciji. Bez obzira da li se to odnosi na komunikaciju sa klijentima tokom procesa prodaje, u kontakt centru ili tokom sastanaka i držanja prezentacija, potreban vam je alat koji će vam sa maksimalnom objektivnošću proceniti jezičku stručnost kandidata i koliko je vičan/vična u njegovom korišćenju. 

 

Biznis veštine 

Iako je širok spektar veština potreban za uspešan performans u poslovnom okruženju, vaš HR tim će težiti da koristi alate za procenu veština koji će na realan način prikazati ko od kandidata je najpodobniji za određenu poziciju.  

SHL-ov portoflio se sastoji od nekoliko sistema procene koji će kandidate staviti u realne poslovne simulacije koje validno reprezentuju radno okruženje koje ih očekuje ukoliko odlučite da ih zaposlite.

Simulacija rada u kontakt centru 

Izmerite sposobnost za korisničku podršku, uključujući orijentaciju na uslugu, rešavanje problema, pažnju, navigaciju, brzinu kucanja i dostignuće. Izaberite naše simulacije koje su spremne za primenu i dostupne za više uloga kao što su korisnička podrška ili prodaja. 

Simulacije poslova Kontakt centra su dostupne za više industrija kao što su bankarstvo, osiguranje, zdravstvo, telekomunikacije, komunalne usluge i maloprodaja. Mogućnost da ga prilagodite svojoj industriji i potrebama vam je sada dostupna.  

Simulacije programiranja

Dosledno brže pregledajte kandidate i smanjite ukupno vreme za zapošljavanje pomoću SHL rešenja za procenu veštine programiranja. Naše procene su automatizovane uz pomoć AI tehnologije, standardizovane i dostupne za više tehničkih uloga, od DevOps-a i front-end dizajnera do data science, full stack i još mnogo toga.