Kalendar otvorenih treninga

SHL visokointeraktivni sertifikacioni treninzi zasnivaju se na međunarodno priznatim standardima, a sastoje se od kurseva dizajniranih sa ciljem da vam pomognu da donesete najbolje odluke vezane za talent menadžment.

Otvoreni treninzi u prvom kvartalu 2022.
Januar Februar Mart
Personality and Ability Assessment
Booked: 19.01 – 21.01.

Assessment and Development Centre Design (English)

Booked: 15.02 – 16.02.
Booked: 28.02 – 01.03.
Personality and Ability Assessment (Srpski)

CBI Refresher (Srpski)