Kalendar otvorenih treninga

SHL visokointeraktivni sertifikacioni treninzi zasnivaju se na međunarodno priznatim standardima, a sastoje se od kurseva dizajniranih sa ciljem da vam pomognu da donesete najbolje odluke vezane za talent menadžment.

Otvoreni treninzi u četvrtom kvartalu 2022.
OktobarNovembarDecembarCompetency Based Interview
Booked: 24. – 25.11.2022.
Competency Based Interview