test

 • Otkrijte liderski potencijal u vašoj organizaciji: SHL model za identifikovanje liderskih stilova
  Ne postoji liderski stil koji bi bio univerzalan — poželjan stil zavisi od organzacionog konteksta, ljudi u timu i prirode posla.
 • Šta motiviše najbolje prodavce i kako ih prepoznati?
  Motivaciona struktura kandidata pokazuje vam da li je ta osoba prirodno motivisana okolnostima neke uloge, a ovo je posebno važno za prodaju.
 • Kako zaposliti i razviti vrhunske prodavce
  Svakoj kompaniji je potrebna prodaja za uspeh. Pored toga što generiše profit, predstavlja dodirnu tačku između kompanije i njenih kupaca, prodavci su ti koji iz prve ruke čuju potrebe, brige i preferencije klijenata, i oni koji mogu na njih da odgovore. Ovaj odnos prodavca sa klijentom utiče na njihovu percepciju kompanije i, slično odnosu koji […]
 • Kako izbeći najčešće greške kod motivisanja ljudi
  Potencijali u domenu motivacije podložni su promenama — nekada smo nečime više motivisani, nekada manje, ali to ne znači da je motivaciju jednostavno menjati. Uticanje na motivaciju vaših zaposlenih je zapravo veoma kompleksan i zahtevan zadatak, pogotovo ukoliko nemate dovoljno podataka o strukturi njihove motivacije. Kada se vodite samo onim što vidite na površini,  njihovim […]
 • Rizici koje nose pogrešne pretpostavke o motivaciji zaposlenih: Kako motivisati različite pojedince?
  Motivisanje tima ili pojedinaca uvek je izazov, jer svaku osobu odlikuje jedinstvena ličnost sa različitim aspiracijama, željama i sklonostima. U ovom tekstu ilustrujemo primer kako pogrešno shvatanje  motivacije može dovesti do suprotnog efekta od željenog, a uvid u detalje u vezi sa motivaciom saznajemo  tek nakon što zaposleni popune SHL Motivacioni Upitnik. On analizira 18 […]

Kontaktirajte nas

Submitting this form will create a lead and link with campaign

function submit_form() { if (typeof(validateCaptchaAndSubmit) != ‘undefined’) { validateCaptchaAndSubmit(); } else { check_webtolead_fields(); //document.WebToLeadForm.submit(); } } function check_webtolead_fields() { if (document.getElementById(‘bool_id’) != null) { var reqs = document.getElementById(‘bool_id’).value; bools = reqs.substring(0, reqs.lastIndexOf(‘;’)); var bool_fields = new Array(); var bool_fields = bools.split(‘;’); nbr_fields = bool_fields.length; for (var i = 0; i < nbr_fields; i++) { if (document.getElementById(bool_fields[i]).value == 'on') { document.getElementById(bool_fields[i]).value = 1; } else { document.getElementById(bool_fields[i]).value = 0; } } } }